Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Bu nuyh bon kan bư ka han tâm lơh Sơn Ton

05/09/2019 15:54 G9T+7

Sơn Ton deh năm 1933, ta xă Lưu Nghiệp Anh, n’qual Trà Cú (Trà Vinh) tâm r’năk bư mir jan ba gĕh nau rêh o-ach. Hôm e kon se, che hăn kan bu n’hanh pah kan ma kăch mạng.

Nô hăt janh Sơn Ton

Jêh dơi kăch mạng khay Pham, che pah kan mât uănh, n’king trong ka han bu hăn lơh bon lan. Che lĕ mbơh năm deh âk lơ pe năm gơi dơi lăp bư ka han gŭ krap tâm lơh. Âk ntŏk kan kăch mạng n’hanh ntŏk kan đội ka gan gŭ krap tâm lơh dơi che ndâk njêng, bư hao jêng nau kan tâm lơh gŭ krap tâm mpeh bu nuyh bon lan Khmer. Năm 1953, che dơi bu kuăl bư ka han gŭ krap tâm lơh ta n’qual. Jêh lăp bư ka han ta aơ tât 7 khay, mpôih ka han chĕ lĕ panh khĭt 67 ka han bu n’hanh nhŭp rêh 100 bu nuyh, jă đă âk ka han sĭt tâm bon lan, gĕh âk ngăn bu druh ndăm tâm bon lan lăp bư ka han hăn tâm lơh. Năm 1954, che dơi bu jao tĕng ntŏk 12 ka han tâm rlong mpeh Nam nchŭn ta Bắc nti, ntĭm nau kan n’hanh ndâk njêng ka han… Tâm lơh tâm su tâm mpeh n’har bri Tây Nam, che dơi bri dak jao kan bư groi nau mĭn tâm lơh ma Ðoàn 978 bơh Ka han mpeh 9 hăn ta Drôn kơl bri dak bơh pĭt tâm lơh đah Pol Pot. Lôch năm 1980, che sĭt ta ntŏk ơm ta N’gor đội Hậu Giang, jêh rĭ tha luh bư ka han đah grat Trung tá.

Hồ Mai (t.h)

995
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.