Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv Puih San

12/12/2019 14:06 G12T+7

Hli 1/1958, zơưv Puih San (tsinhv hu uô A Sanh), minhx cxưx Jrai (zus shông 1937) ntơưv jos Nur, xar La Krair, hênhx La Grai, xênhr Gia Lai tsir vangx tsêr, môngl pês trôngz nrar canr bôs haz thor môngl uô ju cich xar La Krair. Puih San lo zos chiv hui iz tiêuv đôis ju cich, môngl ntâu ntâu chuôv, tuô lo ntâu tus nênhs fêv.

Pus Siu Pil, pux ntơưv zơưv Puih San haz côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv tus txir ntơưv tsêr

Hli 5/1961, zơưv môngl uô tuz tros thuôx đơn vix cêr hluô T2C07, Măts trâns B3, lo zos hâux lưv tsangr gox xang tuz tros, vur khir, lương thưx, thưx phâmv đhâu nav đêx Pô Kô (nhoz sâuv cêr angr Hôx Chir Minh). Đruôz hnuz zơưv jeik gox hur đêx, môngl aur hangx tsuô Măts tsâns  B3. Mo ntux zơưv tror môngl tsangr gox, xang tuz tros đhâu đêx, tos thương binh lus; xang vur khir, muôs txưr, lương thưx, thưx phâmv đhâu đêx môngl yangr tros ntâus Mir... Six cao điêmv shông 1965 txus 1968, muôx têx mo zơưv chox tuz tros môngl, tos thương binh lus yangx 30 jas gox đrul yênhx puô lênhx nênhs haz yênhx chauv tênhr hangx huv. Zơưv lo môngl côngv bor cor điênv hinhx ntơưv Đais hôis Anh hungx, chiênr sir tsiz lưr chox Măts tsâns B3 haz ntơưv Kangz têz. Tsêr lus pangx phuôv Nguênr Thix Ngocx Oanh (Mai Trang) tưz sâu jăngx lus pangx phuôv “Nênhs tsangr gox sâuv nav đêx Pô Kô” chia yangx côngz zơưv chor côngs haz jăngx lus pangx phuôv tưz lo nhax sir Câmv Phong phôv nhax uô jăngx gâux “Nênhs tsangr gox sâuv nav đêx Pô Kô” muôx jông suô trôngz jôngr Têi Nguên.

Hồ Mai (t.h)

1,533
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.