Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh Puih San

12/12/2019 14:06 G12T+7

Khay 1/1958, che Puih San (săk way moh A Sanh), bu nong Jrai (deh năm 1937) ta bon Nú, xă Ia Krái, n’qual Ia Grái, n’gor Gia Lai du ma r’năk, hao yôk joi kan bộ n’hanh dăn bư ka han du kích xă Ia Krái. Puih San dơi bu jao ntĭm gai ka han du kích, hăn tâm lơh ta ăp ntŏk, panh khĭt âk ka han bu.

U Siu Pil, ur che Puih San n’hanh sam bŭt r’nê nau moh Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh ta wâl păng nơm

Khay 5/1961, che lăp bư ka han ta mpôih trong rse T2C07, Mặt trận B3, dơi bu jao bĭt duk r’deng ka han, phao rleo, phe sa, ndơ sa găn dak Pô Kô (bơh pĭt trong Hồ Chí Minh). Dĭng nar che pôn dŭk tâm dâng dak, pah kan anh drăp tât ta Mặt trận B3. Măng che bĭt duk, rdeng ka han găn dak, wơt sa han săn săk; ndơp phao rpeo, phe sa, dak si dak gle, ndơ sa găn dak hăn tât ta ntŏk tâm lơh đah My… Ta năm gĕh âk nau tâm lơh tâm su năm 1965 tât năm 1968, gĕh măng che rdeng ka hăn hăn, sĭt rdeng ka han săn săk sĭt plâ 30 tâ đah lơ r’hiăng bu nuyh n’hanh âk tân drăp. Che dơi bu đă hăn mbơh nô nau pah kan uĕh ta tâ Rbŭn têh Nô hăt janh, ka han tâm lơh ta Mặt trận 3B n’hanh ta mpeh Nam. Bu nuyh njêng thơ Nguyễn Thị Ngọc Oanh (Mai Trang) lĕ njêng nau thơ “Bu nuyh bĭt duk ka lơ dak Pô Kô” gơi r’nê nuih n’hâm che n’hanh nau njêng thơ aơ lĕ dơi nhạc sĩ Cầm Phong bư nhạc jêng nau mprơ “Bu nuyh bĭt duk ka lơ dak Pô Kô” gĕh âk nau uĕh yôk bri Tây Nguyên.

Hồ Mai (t.h)

1,114
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.