Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx lưx lươngs vur trang pêx xinhv A Met

22/11/2018 10:13 G11T+7

A Met (A Môn, Đinh Môn) shang shông 1913, tuôs shông 2000, ntơưv xar Xôp, hênhx Đăk Glei, Xênhr Kon Tum.

Shênhv Anh hungx A Met – nguên kâur cxiv tsang shênhv zơưv côngz Met hur tac phâmv “Jôngr Xax - nu” nto bê ntơưv tsêr văn Nguênr Trung Thanhx

Nzuz Phangz Cis tuôx txênhz têz qơưs tuô nênhs, A Met sơưr kruôz hu chor tuz hluôs hur jos cênhz pux tuz nhuôs chuôz nzaz, chuôz mur tir Phangz Cis. Ntơưv jos Xoop Duix, đrul muôx côngz bêhaz kruôz hu txơưx njê ntơưv A Met, ntâu lu jos hur xar Xôp txus xar Đoanx tưz sơưr uô cê tangr tir Phangz Cis đror nqang ntơưv thangx trôngz Đăk Glei. Tov kangz nuôr, lo pangz kra ntơưv chor dôngx chir cach mangs, A Met cxiv tsang pangz ju cich, cênhz pux tuz nhuôs hur thangx tsangv cxiv tsang lo iz phong tsox tangr tir Phangz Cis muôx jul haz đangr… Shông 1949, zơưv lo cêt naps Đangv. Txix shông 1949 – 1954, A Met uô Hênhx đôis trươngv Đăk Glei. Zơưv đrul lưx lươngs bôs đôis hênhx tsov cưv lo los six ntâu jas ntâus Phangz Cis haz ntâus zênhx. Shông 1954, zơưv lo môngl Kâuv têz cơưv shuv haz tror lus uô Bir thư Chi bôs xar Xôp. Txix shông 1966 - 1967 zos Phor Tsuv tinhx hênhx H30 (Đăk Glei). Txix shông 1968 - 1972 zơưv zos Bir thư Hênhx wiv H30. Tov kangz Kon Tum lo zaiv phongr, zơưv zos Tsuv tinhx MTTQVN hênhx Đăk Glei…

Hồ Mai (t.h)

1,068
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.