Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô adăch phung ka bu nuyh bon lan tâm lơh A Mét

22/11/2018 10:13 G11T+7

A Mét (A Môn, Ðinh Môn) deh năm 1913, khĭt năm 2000, ta xă Xốp, n’qual Dak Glei, n’gor Kon Tum.

Rup mpơl Nô adăch A Mét – bu nuyh dơi bu sŏk njêng rup Che Mêt ta nau n’kôch “ Bri Xà-nu” gơi bu gĭt bơh nhà văn Nguyễn Trung Thành

Ji khek phung Prăng pit neh ntu. A Mét du nuih dâk jă đă ăp bu ndăm tâm bon lan n’hanh bu nuyh bon lan tâm rgŭm bư dăk, chŭt har lơh Prăng. Tă bơh bon Xoóp Dùi, đah k’hưm n’hanh blau jă đă bơh A Mét, âk bu nuyh tâm bon ba bă ta xă Xốp n’hanh xă Ðoàn lĕ hăn tâm lơh, bư jêng du ntil nau kan lơh Prăng dŭt ma âk ta mpeh bri yôk Dak Glei. Ta mông bơh kơi, dơi ăp bu nuyh pah kan kăch mạng ntĭm, A Mét njêng phung gŭ krap tâm lơh, n’hanh bu nuyh bon lan tâm xă ndâk njêng du ntil nau kan lơh Prăng gĕh âk nau dăng n’hanh âk ta ăp ntŏk… Năm1949, che dơi lăp Ðảng. Ntơm năm 1949 – 1954, A Mét bư kô ranh ka han N’qual tâm lơh Dak Glei. Che n’hanh ma phung ka han tâm n’qual pơk ăp tâ lơh Prăng. Năm 1954, che dơi hăn nti ta mpeh Bắc jêh rĭ sĭt bư Bí thư Chi bộ xă Xốp. Ntơm năm 1966-1967, bư Groi Kô ranh n'qual H30 (Dak Glei).Ntơm năm 1968 – 1972 che bư Bí thư N’gor ủy H30. Jêh nar Kon Tum dơi tâm lơh sŏk lơi bri dak, che bư Kô ruanh MTBDVN n’qual Dak Glei…

Hồ Mai (t.h)

1,187
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.