Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx lưx lươngs vur trang Điêv Caiv

18/04/2019 09:24 G4T+7

Điêuv Caiv (1948 - 1969) bê tas zos Điêuv Văn Caiv, tsinhv muôx bê uô “Konx Trô” (du cich nhuôs zâu), zos minhx cxưx Chơro, zus shông 1948 ntơưv xar Tuc Trưng, hênhx Đinhs Quanr, xênhr Đôngx Nai.

Shênhv Anh hungx Điêuv Caiv zos hoas sir Vor Tânr Thanhx tror uô tơưv

Pur 8 shông, zơưv tưz môngl côngv chor hoatx đôngs pangz du cich ntâus tsangv haz pangz canr bôs xang ntâuz ntơưr mâts. Pur 16 shông, Điêuv Caiv lo uô xar đôis phor, phux tsach pangz du cich haz pur 18 shông tưz uô xar đôis trươngv. Txix shông 1965 txus 1969, Điêuv Caiv tưz môngl côngv 125 jas ntâus tsangv lux zâu, tuô tuôs 142 tus nênhs Mir - nguis, tuô pôngz 2 luz hâur yangx zang yôngv ntơưv nênhs fêv bâuv fov K44, tuô cuz nhiaz 3 luz yêz tăng M113; tưs uô lo vur khir chia ntâus nênhs fêv; đênhr saz thanh niên trôngx qơư môngl côngv lưx lươngs du cich ntâus tsangv… Shông 1969, hur iz chuôv ntâus tsangv, zơưv tưz mangl tuô tuôs. Shông 1978, liêtx sir Điêuv Văn Caiv lo khơưs yangx côngz saz hlo Anh hungx lưx lươngs vur trang tiz nênhs.

Hồ Mai (t.h)

1,062
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.