Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô adăch ka han tâm lơh Ðiểu Cải

18/04/2019 09:24 G4T+7

Ðiểu Cải (1948-1969) săk moh nga ngăn lah Ðiểu Văn Cải, dơi bu moh săk pâl lah “Kòn Trô” (kon se ka han gŭ krap tâm lơh), bu nuyh bu nong Chơro, deh năm 1948 ta xă Túc Trưng, n’qual Ðịnh Quán (Ðồng Nai).

Rup Nô adăch Ðiểu Cải yor bu nuyh vẽ Võ Tấn Thành bư

Năm tât 8 năm, che lĕ pah kan kơl ka han gŭ krap tâm lơh n’hanh kơl kan bộ ndơp sam bŭt. Năm 16 năm, Ðiểu Cải bư groi xă đội, pah kan ntĭm gai ka han gŭ krap tâm lơh n’hanh năm 18 năm jêng kô ruanh xă đội. Ntơm năm 1965 – 1969, Ðiểu Cải lĕ tâm lơh gĕh 125 tâ tâm lơh têh jê, panh khĭt 142 bu nuyh My-nguỵ, panh tŭp 2 mlâm rdeh mprăr đah phao K44, panh ŭnh sa 3 mlâm rdeh sar M113; blau nkra ndơ dŏng tâm lơh; n’hưch nuih n’hâm bu ndăm tâm bon lan hăn bư ka han gŭ krap tâm lơh… Năm 1969, ta du tâ tâm lơh, che lĕ khĭt bu panh. Năm 1978, ka han săn săk Ðiểu Văn Cải dơi bu kơp r’nê nau uĕh Nô adăch ka han tâm lơh bu nuyh bon lan.

Hồ Mai (t.h)

1,061
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.