Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Lò Văn Hắc

29/04/2020 15:18 G4T+7

Nô hăt janh Lò Văn Hắc (Lộc Tài) deh năm 1905, bu nong Thái, ntŭk deh ta xă Mường Chanh, n’qual Mai Sơn, n’gor Sơn La. Ntơm kon se, Lò Văn Hắc lĕ pah kan tĕng N’gâng kan Druh ndăm kơl sŏk bri dak bu pit, n’hanh ma bu nuyh bon lan lơh sŏk lơi bri dak bu pit năm 1945.

Bu nuyh bon lan Thái n’gor Sơn La m’ak pah kan bư mir jan ba ta năm mô hôm gĕh nau tâm lơh tâm su abaơ

Jêh Kăch mạng khay Pham, Lò Văn Hắc dơi kan bư kô ruanh tiểu đội trinh sát. Năm 1948, tiểu đội păng rpôn nau kan lơh ka han bu, gĕh nhŭp n’hanh sŏk âk phao rleo ka han bu ta trong hăn tâm lơh ta Vạn Yên, Suối Đúc, Mường Lò, Chợ Suông... Tât khay 4/1948, Trung ương nchră kan gơi ndâk njêng đội Trung Dũng, nau kan dơi bu jao lah tâm lơh, jêh rĭ ndâk njêng ka han. Ka han bu klăch ngăn lah tăng bu n’kôch đội Trung Dũng, tâm nĕ gĕh kô ruanh tiểu đội trinh sát Lò Văn Hắc. Năm 1949, đội Trung Dũng tâm lơh ta mpôih Pom Lạy. Tâ tâm lơh aơ jêr têh ngăn, gĕh âk bu nuyh khĭt. Ka han bu dŏng phao ŭnh n’kĭng ka han he, tiểu đội Lò Văn Hắc kan n’hanh tiểu đội Hà Văn Ắng tâm pă jêng 2 mpeh hăn lơh, panh khĭt âk ka han bu. Lò Văn Hắc hăn lor lơh ka han phao ŭnh bu gơi ka han he tĕng lơh bơh kơi. Wa khĭt tâm lơh ơm tăng ơm bâr nter dâk tâm lơh ma ka han bu, dơi lơh sŏk lơi neh ntu bu pit ta Chiềng Lương. Lơ 11/6/1999, Lò Văn Hắc dơi Bri dak kơp r’nê nau moh Nô hăt janh Phung ka han Bu nuyh bon lan.

Hồ Mai (t.h)

391
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.