Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Lò Văn Giá

19/03/2020 10:16 G3T+7

Lò Văn Giá zos nênhs Nduôr, zus shông 1919 ntơưv jos Cọ, xar Chiềng An, thix xar Sơn La (nhis hnuôr zos đrôngl Sơn La), xênhr Sơn La hur iz chuôz zis pluôs. Hli 8/1943, chi bôs Tsêr uô tưx Sơn La cuêt tinhv tsov cưv tsir tơưv tsêr tsêr tưx tsuô iz cxa nênhs uô tưx tsinhz chei côt canr chia bangx tsuô jas Tôngv khơiv nghiar 1945.

Anh hungx Lò Văn Giá

Zos nênhs txơưx njê, jungr camv, pâuz yangx lus Môngz haz cêr môngl lus Têi Băc, Lò Văn Giá tưz lo xair uô nênhs chox cêr tsuô jas tsir đhâu tsêr tưx ntơưv 4 đôngx chir Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Trân haz Lưu Đức Hiểu. Lò Văn Giá tưz chox lo 4 đôngx chir môngl txus qơư an toanx (thangx tsangv hangr đêx Rut, xênhr Hòa Bình) trơưs cêr hoaix cưs chi bôs chuôz kra. Thâuv tror kangz lus Sơn La, Lò Văn Giá tưz mangl thưx jân Phap ntêl. Uô kangz six hơưv chuôz cơư, nrar tsi lo chưngr cưr trâu txiv mas chor nênhs fêv tưz nhias tuô zơưv. Đrul côngs lux yangx ntơưv zus, liêx sir Lò Văn Giá lo Têz qơưs khơưs công bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

670
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.