Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Liêtx sir Trương Công Man

26/12/2019 10:15 G12T+7

Trương Công Man zus shông 1930, minhx cxưx Mênhx Jênhx, kuz tsêr nhoz xar Cẩm Phong, hênhx Cẩm Thủy, xênhr Thanh Hóa, môngl uô tuz tros shông 1947 zos iz lênhx tuz tros xur mông xuât săc, mưu trir jungr camv ntơưv đais đoanx Đồng Bằng – zov chênhr hoax đôngs hur thangx tsangv tov kangz nênhs fêv.

Anh hungx Liêtx sir Trương Công Man

Ntâu jas đôngx chir thor nhênhx hâux lưv phiv liv, hlang đhâu bôngs muôl txưr chênhr yênhv ntơưv nênhs fêv, xang lo xur mông huv six, mênhx pêv. Trương Công Man  ntâus tsangv mưu trir, jungr camv, mangl tuô moz tangz sis por lênhx nrar tsưr ziv chia uô tar hâux lưv, pangz mangx ntâus zênhx chuôv ntơưv đơn vis. Hur ntâu chuôv Tầm Phương (Thái Bình), chuôv ntâus tir ntơưv Thái Ninh (Thái Bình), jas tânr công đônx Tìm (Đông Quan- Thái Bình)… tsơưv tas ntâu jas mangl trâus moz tangz sis đôngx chir por lênhx jungr camv ntâus tsangv, tsinhr tinhv uô tar hâux lưv. Hur iz jas ntâus chuôv hênhr yangx, uô ntêx tuôs, đôngx chir tsinhv has đôngx đôis: “Cxuô đôngx chir saz truôx đrênhk, uô tar hâux lưv”. Trương Công Man tưz lo Trung đoanx, Đais đoanx yangx côngz 9 jas haz lo tsang uô “Chiênr sir thi đua” ntơưv Đâis đoanx, lo khơưs 1 Huân chương Chiênr công hangx iz. Hnuz 31 hli 8 shông 1955, đôngx chir lu Tsuv tinhx Têz qơưs Việt Nam khơưs puz Huân chương Cuaan công hangx oz haz anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

2,254
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.