Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han Săn săk hăt janh Trương Công Man

26/12/2019 10:15 G12T+7

Trương Công Man deh năm 1930, bu nong Mường, ntŭk deh ta xă Cẩm Phong, n’qual Cẩm Thủy, n’gor Thanh Hóa, lăp bư ka han năm 1947 lah du huê ka han blau mbơh hưn nô nau tâm lơh tâm su, gĕh nau gĭt mô klach rĭ saơ tâm lơh lĕ n’hâm suan ta Ðại đoàn Ðồng Bằng – pah kan bơh kơi ka han bu.

Ka han Săn săk hăt janh Trương Công Man

Âk tâ wa dăn pah kan ăp ntil nau kan jêr, găn bom grăp phao ka han bu ranh, mbơh hưn nô nau ntĭm tâm lơh ân ngăch, ân di. Trương Công Man tâm lơh dŭt ma blau, mô klach rĭ aơ, gĕh bu panh khă nĕ che mô rlu pah kan ân lôch nau kan kô ruanh jao, suy kơl dơi tâm lơh đah mpôih. Ta tâ tâm lơh Tầm Phương (Thái Bình), tâ tâm lơh ta Thái Ninh (Thái Bình), tâ tâm lơh ta công đồn Tìm (Ðông Quan – Thái Bình)… sôt âk săk jăn khă nĕ wa ât nsrôih tâm lĕ lĕ ma n’hâm suan, pah kan ân lôch nau kan rô ruanh jao. Ta tâ tâm lơh têh, lor ma khĭt, wa lĕ ntênh băl bư ka han ndrel: “Khăn may nsrôih mô klach rĭ aơ tâm lơh yơh, pah kan ân lôch nau kan bri dak jao”. Trương Công Man lĕ dơi Trung đoàn, Ðại đoàn r’nê 9 tâ n’hanh dơi bu ruah bư “Ka han tâm rlong” bơh Ðại đoàn, dơi r’nê Grat Tâm lơh tâl ngoay. Lơ 31 khay 8 năm 1955, wa dơi Kô ruanh Bri dak Bu nuyh bon lan bư tơm kơp ân Grat Ka han gĕh n’hâm suan tâm lơh tâm su tâl bar n’hanh nau moh Nô hăt kan Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh.

Hồ Mai (t.h)

1,738
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.