Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh La Văn Tiến

06/08/2020 11:08 G8T+7

La Văn Tiến deh năm 1953, bu nong Nùng, ntŭk deh ta xă Chiến Thắng, n’qual Chi Lăng, n’gor Lạng Sơn, lăp bư ka han năm 1972.

Chi Lăng abaơ -ntŭk deh Nô hăt janh La Văn Tiến

Ta tâ tâm lơh tâm su mpeh Bắc khay 2 năm 1979, La Văn Tiến lĕ nuih n’hâm janh hăn tâm lơh, gĕh âk nau mĭn kan uĕh, gĕh âk n’hâm suan ta nau tâm lơh tâm su. Tâm nĕ, lơ 17/2/1979, ka han bu dăp du phung ka han gĕh pháo têh lơh panh dŭt hô ta mpôih 421 (Pò Tầm, Chi Ma, Lộc Bình), mpôih ka han La Văn Tiến mô klach khĭt lĕ n'hâm suan tâm lơh, lơh lĕ ntŭk ao tât ntŭk êng ta mpôih ka han bu. Jêh rlau du mông lĕ n'hâm suan tâm lơh, trung đội păng gĕh bu panh khĭt du huê bu nuyh n'hanh sôt săk jăn dơi khăn păng ndơp gŭ krap bơh kơi. La Văn Tiến n'hanh 2 he băl tâm lơh gŭ ta ntŭk ơm tâm lơh tay, ngăch prăl tâm lơh, đah nau mĭn tâm lơh lĕ n'hâm suan nĕ ka han bu ntôn lah kah han he ôm e âk nĕ mô janh lơh. Ta tâ tâm lơh aơ, wa panh khĭt rlau 100 ka han bu, mât mray gĕh 2 he ka han rmanh. Măng lơ 27/2/1979, lĕ grăp phao, wa du nchuăt ta ntŭk tâm lơh jêh rĭ hăn ta đại đội 4 tâm lơh tay. Nau tâm lơh nĕ n'hâm suan bơh La Văn Tiến lĕ ngăch n'hưch nuih n'hâm, jă ăp băl bư ka han janh tĕng kơt tâm lơh.

Hồ Mai (t.h)

1,240
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.