Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx La Văn Câux

18/07/2019 14:49 G7T+7

Anh hungx La Văn Câux, minhx cxưx Nduôr, zus shông 1932 nhoz hênhx Trungx Khanhr, xênhr Cao Băngx. Đrul saz nzu nênhs fêv, muôx 16 shông, La Văn Câux tưz sâu ntơưr thor môngl uô tuz tros haz lo biên chêr tsuô Đais đôis 671 (Trung đoanx Cao-Băc-Langs), Đais đoanx 316 (nhis nuôr zos Trung đoanx 174, Sư đoanx 316).

Anh hungx Lưx lươngs Vur trang pêx xinhv La Văn Câux

Hur jas ntâus tsangv Đriv ntũ tsâus, ntơưv cưr điêmv Đông Khê, La Văn Câux nhênhx hâux lưv krêz langx cangz uô “đôtx phar khâuv” chia đơn vix ntâus đônx. Thâuv mangl fov trâus tơưk sangz têk lâux sik, zơưv tưz thor fôngx zưl txar sangz têk cuôs tsi khâuv khuôz chia tror ntâus krêz cêr tsuô đơn vis ntâus tsinhz đônx nênhs fêv… Đrul ntâu thanhx tich hur ntâus tsangv, shông 1952, zơưv lo txuv tinhx Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang pêx xinhv, Anh hungx siz lưr nhiav têz qơưs.

Hồ Mai (t.h)

663
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.