Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh La Văn Cầu

18/07/2019 14:49 G7T+7

Nô hăt janh La Văn Cầu, bu nuyh bu nong Tày, deh năm 1932 ta n’qual Trùng Khánh, n’gor Cao Bằng. Ðah nuih n’hâm dŭt ma ji nuih ma phung pit bri dak, năm 16 năm, La Văn Cầu lĕ bư sam bŭt dăn lăp bư ka han ta Ðại đội 671 (Trung đoàn Cao – Bắc – Lạng), Ðại đoàn 316 (abaơ lah Trung đoàn 174, Sư đoàn 316).

Nô hăt janh Bu nuyh Bon lan bư Ka han tâm lơh La Văn Cầu

Ta tâ tâm lơh tâm su mpeh N’har bri thu đông, ta ntŏk tâm lơh Ðông Khê, La Văn Cầu dơn kan pơk trong bu n’gar “bư iơh n’gar” gơi mpôih ka han he lăp lơh. Yor gĕh bu panh r'hăch nti ma, wa lĕ đă băl tâm lơh ndrel koh ân lôt ti gơi mô gĕh bâp tâm lơh pơk trong ân ka han lĕ lơh mpôih ka han bu… Yor gĕh âk n’hâm suan tâm lơh tâm su, năm 1952, che dơi Kô ranh bri dak r’nê nau moh Nô hăt janh Bu nuyh Bon lan bư Ka han tâm lơh, Nô hăt janh tâm rlong rŏng Mêr bri dak.

Hồ Mai (t.h)

780
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.