Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx huênx thoais aur hangx ndê Trươngx Sơn

21/11/2019 15:18 G11T+7

Zơưv Alăng Bhuôch (shang shông 1938), nênhs Cơ Tu, zos anh hungx huênx thoais ntơưv trôngz jôngr Têi Giang, xênhr Quangv Nam.

Anh hungx Alăng Bhuôch haz pux sâuv trôngx lôngl Ntux Têi Giang hli 4/2009. Ảnh tư liệu

Zơưv mangl đik oz luz kror muôl thauv kror muôx 10 shông thâuv mangl moz tangz sis tsinhv thor môngl uô tuz tros. Uô kangz ntâu jas nux ntơưr thor, shông 1958, zơưv môngl uô jân công Trươngx Sơn, môngl aur hangx. 14 shông ndê grêl hangr jôngr Trươngx Sơn, zơưv lo côngs nhênhx aur lo 180 tênhr hangx, hur ntơư 120 tênhr vur khir, muôl txưr... Tiv zix, shông 1968, zơưv Bhuôch tsinhv aur hlo chêr haz njil fov DKZ nhangr muôx yênhx puô cir ntơưv Quangv Binhx môngl Quangv Nam pangz tsuô bôx đôis... Uô kangz têz qơưs tax tus, zơưv thơưx tus nênhs muôz mô hinhx blêx lax lus chos ntơưv hênhx Têi Giang. Txix ntơư, pêx xinhv cơưv lơưr haz iz trux thơưz txangr yeiz pluôs. Zơưv tsinhv zos nênhs sir zôngv lo ntâu zangv nhax cus ntơưv tsôngv box nênhs Cơ Tu. Shông 2012, zơưv lo Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv. Shông  2013, zơưv lo Trung tâm Ntơưr civ lux Viêtx Nam côngs nhênhx zos jân công đik muôl xang lo chor vur khir, lương thưx ntâu hlo hur chor shông hli ntâus tsangv. Zơưv pôngz shông 2015.

Hồ Mai (t.h)

1,144
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.