Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Hoangx Văn Lươngs

10/10/2019 10:14 G10T+7

Hoangx Văn Lươngs (zus shông 1956) ntơưv thangx tsangv 2A, xar Tân Phur, hênhx Tân Sơn, xênhr Phur Thos. Hli 4/1974, zơưv sâu ntơưr thor môngl uô tuz tros haz uô hâux lưv ntơưv Binh chungv Đax công, zơưv môngl côngv 35 chuôv ntâus tsangv sâuv cxuô yangr tros haz chiênr trươngx Viêtx Nam, Thaiz, Los Tsuôs, Campuchia.

Anh hungx Hoangx Văn Lươngs tu vangx pangx ntơưv zus tsêr

Ntơưv chiênr trươngx Campuachia (txix shông 1981 - 1983), zơưv chiv hui 10 jas ntâus chuôv. Sir zôngv tsưr ziv ntâus “Tơưk pangx hur xuz ntal nênhs fêv”, zơưv tưz xuôl têk tso yuôx tơưk phar 6 mux tiêu hur chor 9 mux tiêu ntơưv jas ntâus; chiv hui đơn vix phar tangs nro 27 luz tsêr nhoz ntơưv nênhs fêv, 3 cxangz trâu 100 tênhr muôl txưr, tuô tuôs 20 lênhx chiv hui, 30 lênhx sir cuan cao câp ntơưv nênhs fêv tangz sis por lênhx bov đamv tuêtx đôir an toanx tsuô đơn vix. Zơưv lo môngl cơưv, yangz shuv tuz tros ntơưv pêz haz pangz kra yangz shuv tsuô têz qơưs fôngx zưl Campuchia. Zơưv lo khơưs Côngz bê Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv tsuô hnuz 25/01/1982 thâuv tangz tov zos Trung iur, Trung đôis trươngv đax công Đoan  381- Bôs Tư lênhs đax công.

Hồ Mai (t.h)

1,389
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.