Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Hoàng Văn Lượng

10/10/2019 10:14 G10T+7

Hoàng Văn Lượng (deh năm 1956) ta mpeh 2A, xă Tân Phú, n’qual Tân Sơn, n’gor Phú Thọ. Khay 4/1974, che nchih sam bŭt dăn lăp bư ka ha n’hanh pah kan ta Binh chủng Ðặc công, che lĕ hăn tâm lơh ta 35 tâ tâm lơh ta ăp ntŏk tâm lơh ta Việt Nam, Thái Lan, Lào, Drôn.

Nô hăt janh Hoàng Văn Lượng mât mray tơm si kao tăm tâm r’năk

Ta ntŏk tâm lơh ta Drôn (ntơm năm 1981 – 1983), che ndjôt bôk tâm lơh 10 tâ. Tĕng nau kơt tâm lơh “Tâm lơh tâm klang ka han bu”, che lĕ dơm dak si r’toh bư roh 6 ntil ntŏk khay tâm 9 ntil ntŏk khay ta tâ tâm lơh aơ; ntĭm gai ka han tâm lơh bư ŭnh sa 27 ngih wâl ka han bu, 3 wâl dơm 100 tân grăp phao, panh khĭt 20 kô ranh ka han ndjôt bôk bu, 30 nuyh sĩ quan têh khă nĕ lah mô gĕh ân bu panh khĭt âk ka han he nơm. Che dơi bu jao ntĭm nau kan, ntĭm tay nau tâm lơh tâm su ân ma ka han he nơm n’hanh ntĭm nau tâm lơh ma ka han Drôn. Che dơi kơp Moh nau r’nê Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh lơ 25/01/1982 lah dôl ma grat Trung úy, kô ranh Trung đội đặc công Ðoàn 381 – Bộ Tư lệnh đặc công.

Hồ Mai (t.h)

792
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.