Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Hoàng Đình Hợp

05/03/2020 10:11 G3T+7

Hoàng Đình Hợp zus shông 1930, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Lăng Hiếu, hênhx Trùng Khánh, xênhr Cao Bằng, môngl uô tuz tros hli 9 shông 1950, hi sinh shông 1978.

Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv Hoàng Đình Hợp

Hur oz jas ntâus tsangv tir Phangz Cis haz đêr kuôr Mir,  Hoàng Đình Hợp ntâus tsangv ntơưv yangr tros têz qơưs fôngx zưl Los Tsuôs haz Campuchia. Cheix ntux langx khav shông 1966, Trung đoanx bôs binh 866 thuôx Sư đoanx 31 lo cxiv tsang tơưv ntơưv chor phân đôis tuz tro stinhx nguêns Việt Nam tangz tov uô hâux lưv kangz ntux, muôx ntâu thanhx tich haz tsưr ziv ntâus tsangv, cxiv tsang hâux lưv ntơưv măts tsâns tax đrăngs Chum-têz qơưs Los Tsuôs. Hur tangs nro ntu ntâus tsangv, đôngx chir Hoàng Đình Hợp tsinhr sir jul, khăc phux phiv liv, đrul cxuô đơn vis haz Pêx xinhv cxuô minhx cxưx Los Tsuôs uô tar jông yangx hâux lưv tuz tros tinhx nguêns. Uô kangz jas ntâus tsangv tangr titt Mir xâuk kangz, đôngx chir chox kra Trung đoanx 866 uô hâux lưv kangz ntux ntơưv Campuchia. Đơn vi stưz tuô yangx 1.000 tus nênhs fêv, txar tu ntâu jas sơưr ntâus ntơưv nênhs fêv, por vêv lo thangx tsangv zaiv phongr. Đôngx chir tưz môngl ntâus yênhx puô chuôv, hlang đhâu ntơưv chiênr sir ndê uô Trung đoanx trươngv, Phor Tham mưu trươngv Sư đoanx 31, Cuân đoanx 3.

Hồ Mai (t.h)

796
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.