Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Hoàng Ðình Hợp

05/03/2020 10:11 G3T+7

Hoàng Ðình Hợp deh năm 1930, bu nong Tày, ntŭk deh ta xă Lăng Hiếu, n’qual Trùng Khánh, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han khay 9 năm 1950, khĭt tâm lơh năm 1978.

Nô jăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh Hoàng Ðình Hợp

Tâm bar tâ tâm lơh đah Prăng n’hanh My, Hoàng Ðình Hợp hăn tâm lơh ta bri dak Lào n’hanh Drôn. Yăn khay mih năm 1966, Trung đoàn ka han bộ binh 866 ta Sư đoàn 31 dơi ndâk njêng tă bơh ka han kơl n’hâm suan Việt Nam pah kan ma quốc tế, gĕh âk nau pah kan uĕh n’hanh nau bên tâm lơh tâm su, ndâk njêng nau pah kan ta mặt trận Ndrênh lŏ Chum-bri dak Lào. Ta ăp tâ tâm lơh, wa Hoàng Ðình Hợp lĕ nuih n’hâm nsrôih tâm nau kan, găn nau jêr jŏk, ndrel ma mpôih ka han n’hanh Bu nuyh bon lan ăp bu nong Lào pah kan lôch uĕh nau kan n’gang tâm lơh tâm su. Jêh dơi tâm lơh đah My, wa ntĭm gai Trung đoàn 866 hăn pah kan quốc tế ta Drôn. Mpôih ka han păng lĕ pănh khĭt 1.000 r’băn nuyh ka han bu, n’king âk nau tâm lơh tă bơh ka han bu, mât mray uĕh mpeh jêh dơi tâm lơh. Wa lĕ hăn tâm lơh r’hiăng tâ, ntơm bơh ka han ngăn ngăn hao bư jêng Kô ruanh trung đoàn, Groi Mbơh hưn nau kan Sư đoàn 31, Quân đoàn 3.

Hồ Mai (t.h)

797
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.