Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Hồ A Nun

28/11/2019 14:23 G11T+7

Nô hăt janh Bu nuyh Bon lan bư Ka han tâm lơh Hồ A Nun, deh năm 1944, ta bon Thượng Ninh, n’qual Phong Ðiền, Thừa Thiêu – Huế (oh du mê bâ đah bu ur hăt janh Bu nuyh Bon lan bư Ka han tâm lơh Hồ Kan Lịch, mon nô hăt janh Bu nuyh Bon lan bư Ka han tâm lơh Hồ Ðức Vai).

Nô hăt janh Hồ A Nun

Che lah bu nuyh bu nong Pako dơi bu nchih ta sam bŭt “Guinness kăl e” anh grăp phao n’hanh dak si, ndơ sa hăn tât ta ntŏk tâm lơh. Năm 11 năm, Hồ A Nun pah kan bư bu nuyh mbơh hưn nô nau tâm lơh tâm su ma kăch mạng. Năm 14 năm păng dăn hăn ndơp drăp ndơ tâm lơh ntơm Quảng Trị hăn ta Quảng Nam, wa dăn gŭ kan rdeng ndơ ta Mpeh 5 gơi anh, rdeng drăp ndơ leo ta ntŏk tâm lơh. Tâm năm 1961 tât năm 1969, Hồ A Nun anh 179 tân grăp phao (tâm ban ma du mlâm rdeh rdeng drăp), ndơ sa, grăp phao n’hanh dak si, gĕh tâ che anh jưk tât 192 kí drăp hao yôk ngai 30km. Yor gĕh n’hâm suan kơl pah kan tâm lơh aơ, che dơi báo chí tâm bri dak, bơh tach bri dak moh săk. Rnê lah uĕh… Ðah n’hâm suan kơl tâm lơh tâm su, Hồ A Nun dơi bu kơp nau rnê Nô hăt janh Bu nuyh Bon lan bư Ka han tâm lơh năm 1969.

Bình Nhi (t.h)

1,011
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.