Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Hà Văn Ắng

16/04/2020 09:50 G4T+7

Nô hăt janh Hà Văn Ắng (Tương Phi) deh năm 1923, bu nong Thái, ntŭk deh ta xă Mường Chanh, n’qual Mai Sơn, n’gor Sơn La. Năm 1945, Hà Văn Ắng n’hanh ma phung kăch mạng Mường Chanh tâm lơh gơi pit lơi neh ntu bri dak bu pit ta xă, jêh rĭ dơi lơh sŏk lơi neh ntu bri dak bu pit ta xă Sơn La.

Xă Mường Chanh- ntŭk deh Nô hăt janh Hà Văn Ắng abaơ

Wa tĕng pah kan ma vệ quốc đoàn Sơn La, pah kan bư kô ruanh tiểu đội xung kích. Năm 1948, dôl ma leo oh nô tâm mpôih pah kan ndâk njêng kăch mặng ta Yên Châu, wa kan n’hanh du tiểu đội mpôih ka han băl ndrel lăp ta du ntŭk đại đội ka han bu dôl gŭ rlu sông dâng nar ta Chiềng On lơh bư ka han bu klach nchuăt du, ta lơi 20 phao. Khay 10/1948, Hà Văn Ắng ntĭm gai ka han ta tiểu đội lơh ăp ntŭk ta Tạ Lương, Tú Nang lơh lĕ du đại đội ka han bu, panh khĭt 36 nuyh, nhŭp rêh 4 nuyh ka han Prăng, gĕh sŏk 36 mlâm phao trường n’hanh 2 mlâm phao cối, âk grăp phao. Ta tâ tâm lơh ta Lu Khon (Lào), wa lĕ khĭt gĕh bu panh yor dôl ut bộc phá nchuăt lăp lơh ka han bu, gơi ân oh nô ka han dâk lơh sŏk lơi neh ntu bri dak bu pit ta Ly Khon.

Hồ Mai (t.h)

458
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.