Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Giàng Lao Pà

09/07/2020 19:44 G7T+7

Nô hăt janh Giàng Lao Pà, bu nuyh Mông ta xă Sín Hồ Sán (abaơ lah xă Sín Chải, n’qual Si Ma Cai, n’gor Lào Cai) yor ji nuih ma phung ka han Prăng, che dăn lăp bư ka han gơi ndjôt phao panh khĭt ka han bu.

Si Ma Cai – ntŭk deh nô hăt janh Giàng Lao Pà abaơ

Năm 1951, ka han Prăng tât lơh pit neh ntu ta Si Ma Cai, ta mông aơ Giàng Lao Pà dôl bư kô ranh xă đội Sín Hồ Sán lĕ ntĭm gai 12 bu nuyh bon lan bư ka han tâm lơh. Che n’hanh băl tâm lơh pah kan ndrel ma ka han tơm tâm lơh đah 300 nuyh ka han bu bu nchuăt ta Si Ma Cai. Che n’hanh đội du kích pah kan nndrel ma ka han tơm gĕh ndâk âk tâ tâm lơh, mprơh ka han Prăng, bu nuyh m’hĭk du lĕ ta Si Ma Cai. Ntơm năm 1949 tât năm 1959, che n’hanh băl tâm lơh kuăl jă gĕh 606 bu M’hĭk yơr ti dăn nau yô (kơp êng che gĕh kuăl jă thơ luh 305 nuyh), sŏk gĕh 220 ăp ntil phao. Lơ 1/1/1967, che Giàng Lao Pà dơi Kô ranh bri dak kơp nau r’nê nau moh Nô hăt janh Phung ka han Bu nuyh bon lan, jêng du huê bu nuyh bư gĕh nau k’hưm ma bon lan tâm n’qual.

Hồ Mai (t.h)

2,234
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.