Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Dương Ðức Thùng

13/06/2019 14:48 G6T+7

Nô hăt janh Dương Ðức Thùng (deh năm 1954), bu nong Nùng, ntŏk deh ta xă Quốc Toản, n’qual Trà Lĩnh, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han khay 8/1974. Kal e che tă tâm lơh ta mpeh Nam n’hanh ta Tâ tâm lơh Hồ Chí Minh ndâk.

Nô hăt janh Dương Ðức Thùng bơh pĭt tơm si kh’lay dơi păng mât mray

Ntơm năm 1979 tât 1983, che bư ka han hăn kơl n’hâm suăl Việt Nam pah kan ma quốc tế kơl bri dak Drôn. Che mô gĭt klach rĭ aơ, du nuih du n’hâm mĭn kan, pah kan uĕh tâm ăp ntil nau kan gơi oh nô tĕng kơt kan, rklaih nau jêr jŏk, nau rganh, pah kan ndrel ma bu nuyh bon la, pah kan jă đă bu nuyh bon lan, ndâk njêng ntŏk kan bri dak tâm bon lan, leo ka han tâm lơh, mat uănh đăp mpăn nau rêh tâm bri bon. Năm 1990, che rlu kan yor mô hôm dăng n’hâm suăl n’hanh gŭ rêh, pah kan ta neh ntu mhe Bình Phước. Plâ sĭt ta nau rêh tâm bon lan, che dơi bu nuyh bon lan ruăh kơp “nô hăt janh”, yor bơh đah blau wăng sa che lĕ dơi mât 2 ntŏk bri gĕh tơm si kh’lay. Che lĕ dơi Bri dak kơp rnê nau moh Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh.

Hồ Mai (t.h)

1,072
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.