Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Dương Công Sửu

28/05/2020 14:50 G5T+7

Dương Công Sửu deh năm 1950, bu nong Tày, ntŭk deh ta xă Bắc Sơn, n’qual Bắc Sơn, n’gor Lạng Sơn, lăp bư ka han khay 7 năm 1967.

Nô hăt janh Dương Công Sửu

Ntơm năm 1968 tât năm 1973, che bư ka han tâm lơh ta mpeh Nam Bộ. Hao ntơm ka han jêng kan bộ tiểu đoàn, ăp ntil nau pah kan bu jao dơi che pah kan uĕh lĕ r’ngôch. Che lĕ tâm lơh 31 tâ, panh khĭt 149 ka han bu (gĕh 30 nuyh ka han My), nhŭp 1 huê bu nuyh, panh iơh 4 mlâm rdeh sar, 12 mlâm trôm tâm dâng neh, 12 mlâm wâl ka han gŭ… Che lĕ nuih n’hâm tâm ăp ntil ntil nau pah kan, n’hưch oh nô tâm lơh lĕ n’hâm suan. Che lĕ dơi bu moh kơp ăp ntil nau gĕh Bu nuyh janh bư khĭt My, Bu nuyh janh tâm lơh ân dơi, Bu nuyh janh panh iơh rdeh ka han bu… Che lĕ dơi kơp r’nê nau moh Nô hăt janh Phung ka han Bu nuyh bon lan ta năm 1973, mhe tât 23 năm.

Hồ Mai (t.h)

2,141
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.