Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hùng Dương Công Sửu

28/05/2020 14:50 G5T+7

Dương Công Sửu sinh năm 1950, dân tộc Tày, quê ở xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhập ngũ tháng 7 năm 1967.

Anh hùng Dương Công Sửu

Từ năm 1968 đến năm 1973, ông chiến đấu ở chiến trường Nam Bộ. Trưởng thành từ chiến sĩ lên cán bộ tiểu đoàn, ở cương vị nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông đã tham gia đánh 31 trận, diệt 149 tên dịch (có 30 tên Mỹ), bắt 1 tên, phá hủy 4 xe tăng, 12 lô cốt, 12 nhà lính... Ông luôn gương mẫu trong mọi việc, chú trọng xây dựng đơn vị; lúc khó khăn, gian khổ thì đi đầu, động viên mọi người quyết vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. Ông đã được phong nhiều danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ quyết thắng, Dũng sĩ diệt xe cơ giới… Ông được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ Trang Nhân dân vào năm 1973, khi mới 23 tuổi.

Hồ Mai (t.h)

2,133
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.