Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Đinh Văn Mâur

16/05/2019 13:52 G5T+7

Đinh Văn Mâur, minhx cxưx Minhx Jênhx, zu shông 1924 ntơưv xar Phuc Khanhr, hênhx Yên Lâps, xênhr Phur Thos. Shông 1949, đôngx chir môngl hoatx đôngs cach mangs.

Anh hungx lưx lươngs vur trang pêx xinhv Đinh văn Mâur

Thâuv zos chiênr sir nhoz trôngx qơư hênhx, đhâu 2 chuôv ntâus đôngx chir tưz tuô lo 3 tus nênhs fêv, chox lo 7 tus tuz tros tuôs, 3 tus tuz tros mangl moz môngl tov đrâu an toanx. Thâuv lo cxangz môngl uô tuz tros zov chênhr, đôngx chir lo zos đăngs nuv zus tuz tros. Hur 7 shông tsi tsês uô đăngs nuv nuôr, hlang đhâu 8 jas ntâus tsangv haz ntâus tsangv Buôs Đriv, Hoangx hoa Thamr, Lir thươngx Kiêtx, Điêns Biên phuv… đôngx chir tưz muôx ntâu ntâu ndâux lus sangr tos, tuôv tangr hlang đhâu ntâu phiv liv, tsinhr tangs saz viv chor chiênr sir, đamv bov tangr tưs tưz txâus lương thưx tsuô chor chiênr sir truôx saz ntâus tsangv. Đinh Văn Mâur lo Têz qơưs khơưs Huân chương Chiênr công hangx oz, Huân chương Chiênr công pêz, lo đais đoanx haz trung đoanx 9 si lơưr nta chuôz kruôs haz lo tsang uô chiênr sir thi đuô ntơưv đais đoanx. Hnuz 7/5/1956, đôngx chir Đinh Văn Mâur lo Đangv, Têz qơưs khơưs công bê Anh hungx lưx lươngs vur trang pêx xinhv haz khơưs puz Huân chương Cuân công hangx pêz.

Hồ Mai (t.h)

1,317
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.