Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Đinh Tiar

07/11/2019 14:32 G11T+7

Đinh Tiar shang shông 1943, minhx cxưx Hrê nhoz xar Sơn Thanhx, hênhx Sơn Hax, xênhr Quangv Ngair. Đinh Tiar môngl uô tuz tros hli 3.1959, lo biên chêr tsuô đơn vis C309, Hênhxx đôis Sơn Hax.

​​

Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv Đinh Tiar (sangz xik)

Shông 1959, bôs đôis hênhx tsuôs muôx iz trung đôis, vur khir tsi txâus, Đinh Tiar kra cưr tix hlar mur, chuôz nzaz, ntâu chor nênhs fêv tuôx, uô tsuô chor nênhs fêv ntơư tsuv tsir. Shông 1960, lo keiz saz phênhz côngs lus uô hâux lưv tsuô thangx tsangv Hax Thanhx, zơưv cxiv tsang cơ sơv, tơpx hơpx lưx lươngs, phuôv tsangr phong tsox ntâus tsangv ju cich. Muôx iz jas zơưv môngl âp ntâus tsangv hoax đôngs, thâuv tror lus mangl nênhs fêv ju cêr tuô tu iz sangz têk. Tangz sis đrul tinh thânx “tsinhv uô pang, tsinhv pangz mangx cach mangs”, Đinh Tiar thâur keiz saz nhoz cxangz hur cuân đôis đrul nênhs fêv siz ntâus. Txus shông 1962, zơưv lo phênhz côngs uô făngz xang xur mông tsuô 6 hênhx tox trôngz. Sâuv cêr môngl uô hâux lưv, zơưv tưz nrar haz krêz lo 150 txux cê ryaz, đamv bov huv six tsuô hoax đôngs xang công văn, thư haz uô tar jông hâux lưv xang xur mông hur ntu phiv liv yangx, phưc taps. Hnuz 20/12/1969, zơưv lo Têz qơưs khơưs côngz bê “Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv”.

Hồ Mai (t.h)

1,427
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.