Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Đinh Nup - lênhx tuz ciên cươngx ntơưv nênhs Ba Na

18/10/2018 10:52 G10T+7

Đinh Nup (1914 – 1999), tsinhv muôx bê hu Sar, minhx cxưx Ba Na, ntơưv jos Stơr, xar Tơ Tung, hênhx K'Bang, xênhr Gia Lai. Zơưv zos nênhs tưz chox kra tsôngv box Ba Na sơưr ntâus tir Phap.

Shênhv Anh hungx Nup ntu uô kangz shông 1954

Shông 1935, muôx iz jas tuz tros Phap tuôx hur jos ntêk txir nênhx, pêx xinhv tsir tangs môngl tov hangr jôngr, Nup iz lênhx nhoz xuôs nênhr tuô tuz tros Phap lus nyangr chia chưngr minh tsuô pêx xinhv jêx jos tas, zuôr tir tâu tuz tros Phap. Uô kangz ntơư Đinh Nup hu tsôngv box pêx xinhv môngl ju cich, cxiv tsang jos ntâus tir cxuô jas ntâus tuô ntơưv Phap, tuô tuôs ntâu tuz tros nênhs fêv.

Uô kangz hiêps đinhs Giơ-ne-vơ 1954, Đinh Nup đrul đơn vix tâps cêt môngl Kâuv têz Shông 1963, Đinh Nup tror lus kangz têz trưx tiêp ntâus Mir nhoz yangr ntâus tsangv Têi Nguên… Shông 1955, zơưv tưz lo Tsuv tinhx Têz qơưs Viêtx Nam Dân chuv Côngx hoax khơưs côngz bê Anh hungx lưx lươngs vur trang Pêx xinhv; khơưs puz ntâu huân chương Cuân công hangs pêz haz Huân chương Chiênr công hangs Iz.

Hồ Mai (t.h)

927
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.