Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Đinh Kax Meor

24/10/2019 10:34 G10T+7

Đinh Kax Meor (tsinhv huu uô Đinh Văn Meor), minhx cxưx H'rê, nhoz jos Rê, xar Sơn Kix, hênhx Sơn Hax, xênhr Quangv Ngair. Hur ntâus tsangv tir Mir, zơưv zos xar đôis trươngv ntơưv hênhx Sơn Hax.

Anh hungx Lux lươngs Vur trang Pêx xinhv Đinh Kax Meor

Hnuz 10/11/1968, đrul trăngz fov trươngx, iz lênhx zơưv môngl pês trôngz Rê - qơư thâuv nzur Phangz Cis nhoz cxiv tsang đônx Tax Ma, tos tuô hâur yangx nênhs fêv. Thâuv plâuz luz hâur yangx zang kêl nrar mux tiêu tuô, zơưv tưz tuô pôngz iz luz. Yuôr pêz luz tsi puv kangz uô li changs, tso bôngs luôv lus chia li tsir. Mir nji uô kangz oz luz hâur yangx zâu tuôx nquôr tuz tros tsuô sâuv trôngz. Tsuôs muôx 6 luz muôl txưr fov CKC, zơưv tưz mangx mangv tuô pôngz hlo oz luz hâur yangx. Chiênr công xuât xăc ntơưv zơưv lo phat đôngs tangs nro tsuô lưx lươngs vur trang hênhx đrul phong tsox “Siz lưr tuô hâur yangx bâuv fov tuz tros môngl tơư”.  Đinh Kax Meor tsinhv trâu saz kruôz hu haz xung phong ntâus thơưx jân cuân, ju cich môngl uô zênhs côngs, xang thương, xang muôl txưr, njaz pangz mangx tuz tros... Hnuz 6/11/1978, zơưv lo Tsuv tinhx têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

1,426
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.