Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Ðinh Kà Kéo

24/10/2019 10:34 G10T+7

Ðinh Kà Kéo (hôm dơi bu moh lah Ðinh Văn Méo), bu nuyh H’rê, ta bon Rê, xă Sơn Kỳ, n’qual Sơn Hà, n’gor Quảng Ngãi. Ta năm tâm lơh tâm su đah My, che bư kô ranh xă đội ta n’qual Sơn Hà.

Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh Ðinh Kà Méo

Lơ 10/11/1968, đah phao ta ti, du huê che hao ka lơ yôk Rê – ntŏk kăl e phung ka han Prăng sŏk bư mpôih Tà Ma, kâp panh rdeh mbăr bu. Jêh saơ puăn mlâm rdeh mpăr ka han bu mpăr deh joi ntŏk klŭp bom, che lĕ panh tŭp du mlâm. Pe mlâm lĕ klach, ntŭp bom bêng rĭ bêng aơ jêh rĭ mpăr ta ntŏk êng. Tâm chât mnĭt jêh rĭ gĕh bar mlâm rdeh mpăr rdeng ka han trŭnh ta yôk. Ðah 6 mlâm grăp phao CKC, che mô klach rĭ aơ panh tŭp bar mlâm. Nau janh nĕ che dơi bu ndâk jêng lam nau kan tâm lơh tâm su đah ntil nau kan “Tâm rlong panh tŭp rdeh mpăr đah phao”. Ðinh Kà Méo lĕ nsrôih jă đă n’hanh leo trong bu nuyh ka han n’hanh bon lan, ka han gŭ krap lơh, ndơp kơl ka han he bu gĕh panh, rdeng grăp phao, phe sa ân ma ka han… Lơ 6/11/1978, che dơi kô ranh bri dak kơp nau moh Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh.

Hồ Mai (t.h)

775
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.