Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Ðinh Ðức Dừa

07/05/2020 09:21 G5T+7

Ðinh Ðức Dừa deh năm 1948, bu nong Mường, ta xă Gia Phù, n’qual Phù Yên, n’gor Sơn La; lăp bư ka han khay 4 năm 1968.

Nô hăt janh Phung ka han Bu nuyh bon lan Ðinh Ðức Dừa (tâl bar ntơm bơh chiau ti) ta tâ rbŭn n’kôch nau tâm lơh tâm su kăl e

Jêh dơi bu rnê kơp moh Nô hăt janh, wa dôl bư trung úy, kô ruanh đại đội 3 ka han tâm lơh tâm dak, ta mpôih ka han 962, ka han tâm mpôih mpeh 9. Ntơm năm 1968 – 1975, Ðinh Ðức Dừa tâm lơh ta neh ntu Tây Nam bộ. Wa lĕ nuih n’hâm pah kan gơi tâm lơh, nsrôih groi tĕng uănh ka han bu, ndâk njêng nau tâm lơh ân di. Wa lĕ pah kan n’hanh ntĭm gai tâm lơh 16 tâ, lơh bư ngŭm 10 mlâm duk rdeng ka han, 2 mlâm duk rdeng drăp ndơ tâm lơh, panh rlâm 2 mlâm ntung, panh khĭt rlau du rhiăng bu nuyh ka han bu. Ðinh Ðức Dừa dơi bu rnê 12 Grat gĕh N’hâm suăn tâm lơh tâm su (gĕh 2 hạng nhất), 5 tâ dơi bu ruah jêng Ka han nsrôih n’hâm suan tâm rlong, 12 tâ ka hăn Hăt janh tâm lơh.

Hồ Mai (t.h)

1,507
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.