Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Đinh A Troi pêz jas tuô pôngz hâur yangx Mỹ

26/03/2020 14:33 G3T+7

Đinh A Troi, tsinhv hu uô Nguyễn Hồng Sang, zus shông 1944 nhoz jos K4, xar Vĩnh Sơn, hênhx Vĩnh Thạnh, xênhr Bình Định.

Cxuô cxênhx, nganhx trôngx qơư tuôx seiz haz khơưs hnux tsuô Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Đinh A Troi hnuz Thương binh-Liêx sir

Shông 1962, zơưv môngl uô cach mangs, zos tuz tros ntơưv đơn vix B8K90, thuôx lưx lươngs An ninh Vur trang Pêx xinhv xênhr. Đinh A Troi zos biêuv tươngs anh hungx ntơưv minhx cxưx Ba Na nhoz Vĩnh Thạnh thâuv tsov cưv yênhx châuv jas “tsangr jê Mỹ” chia ntâus. Hur ntâus tsangv, Đinh A Troi tưz tsês ntâu tsangv tros iz phênhv nyangr grax, tangz sis uô kangz iz jas khu, kror moz tsi tâu jông tu kangz mas zơưv tưz thor tror môngl đơn vix chia tror lo ntâus tsangv. Txix thâuv môngl uô cach mangs txus shông 1975, Đinh A Troi tưz mông ntâu 40 chuôv, tuô 50 tus  Mỹ, 16 tus biêtx cich, tuô pôngz 3 luz hâur yangx trưx thăng, tsinhz lo ntâu vur khir, cuân trang, cuân jungs haz taix liêus ntơưv nênhs fêv. Têz qơưs tax tus, zơưv lus uô Công an xênhr Bình Định. Shông 1982, su lâul haz lus kuz jos K4, zơưv txuôl nzir uô hâux lưv tsôngv langx. Zơưv ntâu jos lo khơưs puz công bê Jungr sir tuô hâur yangx, jungr sir tuô Mỹ, Huân chương Chiênr công hangx Oz, Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

621
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.