Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Bùi Văn Nê

11/06/2020 15:01 G6T+7

Bùi Văn Nê deh năm 1947, bu nong Mường, ntŭk deh ta xă Hưng Thị, n’qual Lạc Thủy, n’gor Hòa Bình, lăp bư ka han khay 9 năm 1965.

Druh ndăm xă Hưng Thi, Lạc Thủy, n'gor Hòa Bình, ân n’hâm suan kơl r’năk u Bùi Thị Nịnh, mpôl băl du huê ngăn ngên bơh Nô hăt janh Bùi Văn Nê

Ta năm khĭt tâm lơh, wa kan bư kô ruanh Tiểu đoàn bơh Tiểu đoàn 7 ka han tâm lơh ka lơ neh bơh Trung đoàn 3 Sư đoàn 5 Mpôih ka han têh ta mpeh nam. Bùi Văn Nê lĕ tâm lơh ta Tây Nguyên, , Đông Nam Bộ, Tây Bắc Drôn. Ntơm bơh ka han jêng kan bộ ta tiểu đoàn, ăp ntil nau pah kan bu jao dơi che păng kan jêh lôch lĕ r’ngôch. Wa lĕ tâm lơh 45 tâ, ăp tâ tâm lơh mô klach rĭ aơ, gĕh nau mĭn kan, ngăch mprăl mô klach khĭt roh săk jăn, ntĭm gai mpôih ka han panh khĭt âk r’băn bu nuyh ka han bu, panh rtoh âk rdeh dŏng rdeng ndu ndơ tâm lơh. Kơp êng Bùi Văn Nê panh khĭt 105 nuyh ka han bu, nhŭp rêh 15 nuyh, panh r’toh 3 mlâm rdeh tâm lơh (gĕh du mlâm rdeh sar), panh tŭp du mlâm rdeh mpăr, sŏk 8 mlâm phao. Ta tâ tâm lơh mpeh Lộc Ninh lơ 5/4/1972, mô klăch ka han bu ntŭp bom rĭ aơ, n’kĭng trong gơi ka han he hăn tâm lơh, Bùi Văn Nê leo trong du mpôih ka han găn sân rdeh mpăr, lơh lăp ta mpôih ntĭm gai tâm lơh chiến đoàn 9, kan ndrel ma ăp mpôih ka han băl lơh mpôih đoàn aơ. Jêh rĭ wa gĕh bu panh n’hanh khĭt ta aơ.

Hồ Mai (t.h)

2,052
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.