Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Bùi Văn Bịn

13/02/2020 10:18 G2T+7

Nô hăt janh Bùi Văn Bịn (săk moh ngăn lah Bùi Văn Thế) deh năm 1949, bu nong Mường, ntŭk deh ta xă Thọ Sơn, n’qual Triệu Sơn, n’gor Thanh Hóa, lăp bư ka han khay 7 năm 1968.

Nô jăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh Bùi Văn Bịn

Lor ma dơi bu r’nê kơp nô hăt janh, păng lah Trung uý, Groi kô ruanh Tiểu đoàn Tiểu đoàn 4 ka han tâm lơh klơ neh, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10. Ntơm năm 1970 tât yăn Kao năm 1975, Bùi Văn Bịn tâm lơh ta Tây Nguyên. Ntơm ka han bư kan bộ Tiểu đoàn, ta ăp ntŭk kan păng mô gĭt klach rĭ aơ, lĕ n’hâm suan tâm lơh đah ka han bu, pah kan lôch uĕh nau kan kô ruanh klơ jao. Bùi Văn Bịn lĕ tâm lơh 48 tâ, ntĭm gai ka han tâm mpôih lơh panh khĭt âk ka han bu, kơp êng păng panh khĭt 53 bu nuyh, nhŭp rêh 3 nuyh. Lơ 10 n’hanh 11/3/1975, Bùi Văn Bịn ntĭm gai đại đội leo ka han lăp lơh Sư đoàn 23 nguỵ ta Buôn Ma Thuột, ka han bu tĕng lơh, panh nĕ gĕh âk ka han he khĭt. Păng mô klăch rĭ aơ hăn ta ăp trung đội lah n’hưch nuih n’hâm ăp ka han, dŏng ăp ntil phao bleo, dăp ka han lơh tay ka han bu. Jêh lơh dăch lĕ ăp ntŭk kh’lay tâm mpôih ka han bu n’hanh lăp ta ntŭk Sư đoàn 23 ngụy, bu gĕh panh păng, khă nĕ păng nsrôih dâk n’hưch nuih n’hâm oh nô ka han tâm lơh panh ân khĭt lĕ ka han bu, dơi pah kan lôch uĕh nau kan kô ruanh klơ jao…

Hồ Mai (t.h)

815
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.