Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Bêr Văn Thanhx

06/06/2019 10:02 G6T+7

Bêr Văn Thanhx zus shông 1946, minhx cxưx Nduôr, kuz tsêr nhoz xar Hôngx Quang, hênhx Quangv Hoax, xênhr Cao Băngx.

Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv, liêx sir Bêr Văn Thanhx

Txix shông 1966 txus shông 1974, Bêr Văn Thanhc hoax đôngs ntơưv chiênr trươngx Binhx Tris Thiên haz  Têi Nguên, thâuv uô tuz tros xang haz ntâus tsangv. Hur ntu uô hâux lưv, zangv hâux lưv tưs đôngx chir tưz uô lo tar jông. Hur hâux lưv xang, Bêr Văn Thanhx tưz hlang đhâu ntâu phiv liv, ngui hiêmv, xang lo 60 tênhr hangx môngl tsuô măts tsâns, huv six hơưv cui đinhs. Hur ntâus tsangv, đôngx chir tsinhr ntâus ntêx uô ar tsov. Shông 1974, hur jas ntâus căn cưr jos Siêu, Bêr Văn Thanhx chiv hui iz pangz, chênhr mangx tsinhz lo lô côt xuz thơưx hâur qox, uô muôx điêux chia đơn vis môngl tuô nênhs fêv hur căn cưr… Jas ntâus chuôz tangs têk đôngx chir mangl trâus moz nhangr. Uô ntêx thâuv tuôs, Bêr Văn Thanhx tsinhv khơưs kov tsuô đôngx đôis haz đênhr saz cxuô lênhx txuôl nzir ntâus nênhs fêv… Hnuz 16/11/1978, đôngx chir Bêr Văn Thanhx lo Tsuv tinhx têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

729
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.