Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Bế Văn Thành

06/06/2019 10:02 G6T+7

Bế Văn Thành deh năm 1946, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Hồng Quang, n’qual Quảng Hòa, n’gor Cao Bằng.

Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh, ka han săn săk Bế Văn Thành

Ntơm năm 1966 tât năm 1974, Bế Văn Thành pah kan tâm lơh ta Bình Trị Thiên n’hanh Tây Nguyên, pah kan bư ka han r’deng drăp ndơ n’hanh tâm lơh. Tâm nau pah kan, ăp ntil nau kan bu jao lah păng pah kan uĕh ngăn. Ta nau kan r’deng drăp ndơ, Bế Văn Thành nsrôih lĕ nuih n’hâm, mô klach rĭ aơ, rdeng gĕh 60 tân drăp ndơ tât ta ntŏk tâm lơh, di mông nar n’hanh nau di nau bu n’hêl. Ta nau kan tâm lơh, păng leo pah kan lor ân uĕh gơi oh nô tĕng kơt kan. Năm 1974, ta tâ tâm lơh đah bu ta bon Siêu, Bế Văn Thành ntĭm gai phung ka han, ngăch lơh sŏk mpôih ka han bu, gơi ka han he ngăch hăn tâm lơh lĕ lĕ r’ngôch mpôih ka han ba bă… Jêh tâm lơh păng gĕh bu panh ta săk. Lor ma khĭt, Bế Văn Thành lĕ ndơp phao ân ma băl păng nơm n’hanh n’hưch ăp ka han ba bă nsrôih tâm lơh ân dơi… Lơ 16/11/1978, wa Bế Văn Thành dơi Kô ruanh bri dak kơp tay nau r’nê Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh.

Hồ Mai (t.h)

730
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.