Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx A Xâu tsinhv hu uô “Tưv thânx Caz Lôngx Kon Tum”

29/11/2018 09:58 G11T+7

Anh hungx lưx lươngs vur trang A Xâu, minhx cxưx Giev-triêng, zus shông 1944 ntơưv jos Lao Lu, xar Đăk Blô, hênhx Đăk Glei, xênhr Kon Tum.

Anh hungx A Xâu

Chor hnuz Tsaz Laz shông 1968, A Xâu zos iz hur chor nênhs côngx sanv tsinhv chiax nhoz hur jas ntâus tsangv 5 hnuz moz lus đruôl ntâus tuôr Caz Lôngx cưs cuân đôix Viêtx Nam côngx hoax hu ntâu jas ntâus tưz ntâus tsi đhâu, chia uô kangz tsuv chox bôngs xăng môngl hlơưr cuz nhiaz tangs nro. Hur jas ntâus, A Xâu tsuv cxeik fov tâuz trâuk tâuz hâu haz mur fov AK qoz flu sangz lâux… Tsơưv tas moz tangs jul tangz sis A Xâu tsinhv sir jul ntâus tsangv. Thâuv tsuôs yuôr zus tuôz lênhx, A Xâu gangl đhâu chor kror grêl đêx chia môngl đrăngs tax đrăngs môngl tsuô angr xar Gio Lai (Đăk Kâmr nhis nuôr) njiz lo đais đôis công binh Xênhr đôis Kon Tum câp cưur. Kror to kror jông, A Xâu lo tsov cưv môngl jil hur plơưr thix xar Kon Tum, uô hoang mang saz xangr haz uô đix nox tsi kangz pư tsi tsâuk jul… Shông 1969, A Xâu lo Têz qơưs khơưs công bê Anh hungx lưx lươngs vur trang pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

1,154
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.