Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô adăch A Xâu dơi bu moh “Brah khĭt Chợ Lồng Kon Tum”

29/11/2018 09:58 G11T+7

Nô adăch phung ka han tâm lơh A Xâu, bu nong Giẻ-triêng, deh năm 1944 ta bon Lao Lu, xă Dak Blô, n’qual Ðắk Glei, n’gor Kon Tum.

Nô adăch A Xâu

Ăp nar têt Mậu Thân năm 1968. A Xâu lah du he bu nuyh kộng sản hôm e rêh ta tâ tâm lơh 5 nar prăm măng gơi sŏk lơi Chợ Lồng yor ka han Việt Nam kộng hòa kuăl jă ăp tâ lơh ât mô dơi lăp, jêh rĭ klŭp bom su ân ŭnh sa. Ta tâ tâm lơh aơ, A Xâu gĕh mprănh loih play găr nat r’toh ta bôk n’hanh bôk phap Ak ntâp ta ta chiau buôm… Khă ji hô ngăn nĕ A Xâu mô rlu tâm lơh tay. Lah ăp bu nuyh ba bă lĕ khĭt hôm e êng păng, A Xâu ngor tâm bong hoch dak gơi joi trong thơ luh ta ndrênh lŏ sĭt ta xă Gio Lai (Dak Kấm abaơ) mâp phung ka han kông binh n’gor Kon Tum săm. Jêh bah nau ji, A Xâu dơi bu đă hăn lôr tâm ka lang bon têh Kon Tum, bư phung pit neh ntu dŭt ma rvê mô gĕh sa mô gĕh bêch… Năm 1969, A Xâu dơi Bri dak kơp rnê nau moh Nô adăch phung ka han bu nuyh bon lan.

Hồ Mai (t.h)

1,158
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.