Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx A Tranh

19/11/2020 09:12 G11T+7

Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv A Tranh bê tas hu A Niếc, minhx cxưx Xê Đăng, zus shông 1929, ntơưv xar Đăk Ui, hênhx Đăk Hà, xênhr Kon Tum. Zơưv zos nênhs kra muôx nhân vâts T’nú (T’nú zos bê jeik hoax đôngs cưs Đangv hu trâu A Tranh) hur tac phâmv nto bê “Rừng xà nu” ntơưv tsêr văn Nguyễn Trung Thành.

Shênhv Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv A Tranh

Txix shông 1954, A Niếc đrul thanh niên hur jos môngl uô ju cich. A Niếc trâu saz môngl hoax đôngs cach mangx, cxiv tsang cơ sơv bir mâts, uô căn cưr cach mangx, kruôz ntuôl pêx xinhv jeik, pangz canr bôs ntu tsâus ntux hlo uô kangz Hiệp định Giơ-ne-vơ. Hlang đhâu cơưv shuv, ntâus tsangv, A Niếc mangl nênhs fêv nrar ntêk. Nênhs fêv zos trâu 6 tsưr jos nrar tsưr ziv ntêk los sis tuô zơưv cuôs lo. A Niếc hlôngr bê hu uô A Tranh txix ntơư. Uô kangz nuz făngz Kangz têz zaiv phongr tangs hur si, thôngx zênhv têz qơưs, zơưv uô hâux lưv ntơưv trôngx qơư, pangz mangx cxiv tsang kuz tsêr txus thâuv su lâul haz pôngz shông 2018.

Hồ Mai (t.h)

430
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.