Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ntâu hoatx đôngs “Lov jêv Tsaz Đôcx lâps” ntơưv Jos Văn hoar - Du lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam
 • 31/08/2018 09:54
 • Jas yangz đuô 73 shông Hnuz Cuôr khanhr 2/9, txix hnuz 31/8-30/9, ntơưv Jos Văn hoar - Du lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam (Đôngx Mô, Sơn Tâi, Hax Nôis) tưz muôx tơưv ntâu hoatx đôngs hli 9 đrul chuv đêx “Lov jêv Tsaz Đôcx lâps”. Kror qơư nhânr hoatx đôngs hli 9 zos không jan “Caz phiên xưr Lngs”, tror uô tơưv không jan muôs zuôr, siz pâur hangx huv, siz njiz zos lưu, sinh hoatx văn hoar muôx ntâu săc maux văn hoar xênhr Langs Sơn.
 • Đruôl angr ntơưv nênhs Cor, Quangv Nam
 • 16/08/2018 14:05
 • Đruôl angr zos iz hur chor nhax cux lâul hlo ha thiêng liêng lo nênhs Cor nhoz thangx tsngv Kâuv têz Trax My (Quangv Nam) tuôr tsês haz por phưv.
 • Gơưv đruôl tôngx Lô Lô - bov vâts têz qơưs
 • 26/07/2018 10:29
 • Gơưv đruôl tôngx ntơưv nênhs Lô Lô zos vâts lâul tiv zix, muôx grê tưz lo côngs nhênhx bov vâts têz qơưs. Đruôl lo trang trir ntâu hoa văn tiv zix li: cêr ndangx song song til lus hur plơưr, vongx khênhx châmr, shênhv tuôz nênhs nangr khâuz ndơưk cach điêus…
 • Nghêx ntul ntâuz txaix ntơưv nênhs H’re nhoz Quangv Ngair
 • 12/07/2018 09:20
 • Jos Teng, xar Ba Thanhx, huênhx Ba Tơ xênhr Quangv Ngair zos qơư nhoz ntơưv nênhs H’re tsinhv tuôr lo nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr. Thâuv kror shang tưz puv nav nhoz iz făngz ntơưv tus ndix ntul, cuz saz lus tôngx xur chia ntul ntâuz, fuôv ntông. Nhuôs nxeik jos Teng hluz lus tưz lo nav kra tôngx xur, trâuk gangx.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.