Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Anh hungx Bùi Văn Bịn
 • 13/02/2020 10:18
 • Anh hungx Bùi Văn Bịn (bê tas hu uô Bùi Văn Thế) zus shông 1949, minhx cxưx Mix Jênhx, kuz tsêr nhoz xar Thọ Sơn, hênhx Triệu Sơn, xênhr Thanh Hóa, môngl uô tuz tros hli 7 shông 1968.
 • Anh hungx Nguyễn Hồng Quảng
 • 06/02/2020 09:49
 • Đôngx chir Nguyễn Hồng Quảng (zus shông 1942), minhx cxưx Mix Jênhx, kuz tsêr nhoz xar Phú Long, hênhx Nho Quan, xênhr Ninh Bình, môngl uô tuz tros hli 4/1962.
 • Anh hungx Liêtx sir Trương Công Man
 • 26/12/2019 10:15
 • Trương Công Man zus shông 1930, minhx cxưx Mênhx Jênhx, kuz tsêr nhoz xar Cẩm Phong, hênhx Cẩm Thủy, xênhr Thanh Hóa, môngl uô tuz tros shông 1947 zos iz lênhx tuz tros xur mông xuât săc, mưu trir jungr camv ntơưv đais đoanx Đồng Bằng – zov chênhr hoax đôngs hur thangx tsangv tov kangz nênhs fêv.
 • “Dungr sir 5 chênhr hlo” Vương Văn Chaix
 • 19/12/2019 10:10
 • Đôngx chir Vương Văn Chaix zus shông 1947, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Đa Thông, hênhx Thông Nông, xênhr Cao Băngx, môngl uô tuz tros hli 6/1968 thuôx Đais đôis 2, Tiêuv đoanx 7, Trung đoanx 66, Măts tsâns Têi Nguên.
 • Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv Puih San
 • 12/12/2019 14:06
 • Hli 1/1958, zơưv Puih San (tsinhv hu uô A Sanh), minhx cxưx Jrai (zus shông 1937) ntơưv jos Nur, xar La Krair, hênhx La Grai, xênhr Gia Lai tsir vangx tsêr, môngl pês trôngz nrar canr bôs haz thor môngl uô ju cich xar La Krair. Puih San lo zos chiv hui iz tiêuv đôis ju cich, môngl ntâu ntâu chuôv, tuô lo ntâu tus nênhs fêv.
 • Anh hungx Đinh Banh
 • 05/12/2019 10:27
 • Đôngx chir Đinh Banh (1942-2015), tsinhv muôx bê hu uô Đinh Vinh, nênhs H’rê, kuz tsêr nhoz xar Sơn Thươngs, hênhx Sơn Hax, xênhr Quangv Ngair.
 • Anh hungx Hôx A Nun
 • 28/11/2019 14:23
 • Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv Hôx A Nun, zus shông 1944, kuz tsêr nhoz jos Thươngs Ninh, hênhx Phong Điênx, Thưax Thiên – Huêr (zos cưr ntơưv pux Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv Hôx Kan Lichx, nhuôs ntơưv Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Hôx Đưc Vai).
 • Anh hungx Đinh Tiar
 • 07/11/2019 14:32
 • Đinh Tiar shang shông 1943, minhx cxưx Hrê nhoz xar Sơn Thanhx, hênhx Sơn Hax, xênhr Quangv Ngair. Đinh Tiar môngl uô tuz tros hli 3.1959, lo biên chêr tsuô đơn vis C309, Hênhxx đôis Sơn Hax.
 • Anh hungx Đinh Kax Meor
 • 24/10/2019 10:34
 • Đinh Kax Meor (tsinhv huu uô Đinh Văn Meor), minhx cxưx H'rê, nhoz jos Rê, xar Sơn Kix, hênhx Sơn Hax, xênhr Quangv Ngair. Hur ntâus tsangv tir Mir, zơưv zos xar đôis trươngv ntơưv hênhx Sơn Hax.
 • Anh hungx Hoangx Văn Lươngs
 • 10/10/2019 10:14
 • Hoangx Văn Lươngs (zus shông 1956) ntơưv thangx tsangv 2A, xar Tân Phur, hênhx Tân Sơn, xênhr Phur Thos. Hli 4/1974, zơưv sâu ntơưr thor môngl uô tuz tros haz uô hâux lưv ntơưv Binh chungv Đax công, zơưv môngl côngv 35 chuôv ntâus tsangv sâuv cxuô yangr tros haz chiênr trươngx Viêtx Nam, Thaiz, Los Tsuôs, Campuchia.
 • Anh hungx Trương Hưur Dem
 • 03/10/2019 10:24
 • Đôngx chir Trương Hưur Dem zus shông 1932, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Minh Tâm, hênhx Nguên Binhx, xênhr Cao Băngx. Zơưv môngl uô tuz tros hli 1/1954. Txix shông 1966 - 1977, zơưv hâux lưv, ntâus tsangv sâuv ntu cêr Hôx Chir Minh.
 • Anh hungx Trinhs Trongs Thâps
 • 26/09/2019 09:21
 • Đôngx chir Trinhs Trongs Thâps zus shông 1951, minhx cxưx Langs, kuz tsêr nhoz xar Cai Lôs, hênhx Quangv Hoax, xênhr Cao Băngx, môngl uô tuz tros hli 8/1969.
 • Anh hungx Triêus Văn Baor
 • 19/09/2019 09:53
 • Triêus Văn Baor zus shông 1932, minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz xar Trir Viênr, hênhx Trungx Khanhr, xênhr Cao Băngx. 14 shông, zơưv xang xur ntơưv trôngx qơư, tsơưv tangs hnuz tangs mo tưz đamv bov hâux lưv xang ntâuz ntơưr cxix cxuô, huv six.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.