Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Biên đaos sênhr chêr Y Brơm
 • 05/11/2020 13:44
 • Y Brơm zos nghês sir haz biên đaos sênhr chêr Việt Nam. Zơưv zos minhx cxưx Ba Na, zus ntơưv jos Đak Hlah, xar Lơ Pang, hênhx Mang Yang, xênhr Gia Lai.
 • Kpăh Tít - Lênhx Anh hungx hluôs
 • 29/10/2020 14:13
 • Kpăh Tít (bê tas hu uô Ama Tai) zus shông 1950, nhoz xar Đất Bằng, hênhx Krông Pa, xênhr Gia Lai. Muôx 17 shông, Kpăh Tít tưz uô cơ sơv trâu cach mangx, muôx 18 shông, tix lâul môngl uô Pangz Trinh sat an ninh vur trang hênhx Krông Pa.
 • Tsêr văn cach mangx lâul Y Điêng
 • 08/10/2020 13:54
 • Tsêr văn Y Điêng (bê tas hu uô Y Điêng Kpă Hôp), zus shông 1928 nhoz jos Thung, xar Đức Bình Đông, hênhx Sông Hinh, xênhr Phú Yên. Y Điêng môngl hoax đôngs cach mangx thâuv kror muôx 17 shông, lo cêt nax Đangv shông 1949.
 • Anh hungx Ksor Ôi
 • 24/09/2020 16:33
 • Ksor Ôi (Ama Thế) zus shông 1946 hur iz chuôz zis pluôs nhoz jos Ji, xar Krông Năng, hênhx Krông pa, xênhr Gia Lai.
 • Nghês sir Pêx xinhv Y Moan Êmuôl
 • 10/09/2020 10:58
 • Nghês sir Pêx xinhv Y Moan Êmuôl (1957 - 2010) bê tas hu Y Bliêo, minhx cxưx Ê Ðê zus hur iz chuôz zis pêx xinhv nhoz jos M’Ðrăk (nhis nuôr zos hênhx M’Ðrăk, xênhr Ðăk Lăk).
 • Anh hungx Giàng A Sình
 • 27/08/2020 14:24
 • Giàng A Sình zus shông 1957, minhx cxưx Môngz, kuz tsêr nhoz xar Phìn Hồ, hênhx Sìn Hồ, xênhr Lai Châu. Thâuv lo yangx côngz bê Anh hungx, đôngx zos binh nhâtr, chiênr sir zus tuz trok đais đôis, tiêuv đoanx 2, bôx đôis trôngx qơư hênhx Sìn Hồ, xênhr Lai Châu, Cuân khu 2.
 • Anh hungx Tòng Văn Chô
 • 13/08/2020 14:35
 • Tòng Văn Chô zus shông 1955, minhx cxưx Nduôr nhoz jos Pom Bó, xar Mường Cang, hênhx Than Uyên, xênhr Lai Châu. Hnuz 2/9/1976, zơưv môngl uô tuz trok trâu Trung đoàn 254, bôx đôis trôngx qơư xênhr Hoàng Liên Sơn (nhis nuôr zos Bôx Chiv huy Cuân sưs xênhr Lào Cai), uô hâux lưv nhoz xar Bản Lầu, Mường Khương, (Lào Cai).
 • Anh hungx La Văn Tiến
 • 06/08/2020 11:08
 • La Văn Tiến zus shông 1953, minhx cxưx Langl, kuz tsêr nhoz xar Chiến Thắng, hênhx Chi Lăng, xênhr Lạng Sơn, môngl uô tuz trok shông 1972.
 • Anh hungx Lý Trung Phẩm
 • 30/07/2020 14:56
 • Lý Trung Phẩm zul shông 1956, minhx cxưx Sán Chỉ, kuz tsêr nhoz xar Kiên Lao, hênhx Lục Ngạn, xênhr Bắc Giang, môngl uô tuz trok shông 1978.
 • Anh hungx Cà Văn Khum
 • 23/07/2020 11:02
 • Zơưv zos minhx cxưx Nduôr, zus shông 1942, kuz tsêr nhoz jos Gióng, xar Chiềng Cơi, thix xar Sơn La (nhis hnuôr zos đrôngl Sơn La), xênhr Sơn La. Môngl uô tuz trok hli 2 shông 1964, zơưv pâuz mênhx hâux lưv kangz ntux zov chênhr ntơưv Đangv trâu cach mangs têz qơưs fôngx zưl, tsi cxơưx txov nhev, sănr sangx tuôk chia uô tar hâux lưv thênhx saz zos.
 • Anh hungx Đèo Văn Khổ
 • 16/07/2020 10:32
 • Anh hungx Đèo Văn Khổ zus shông 1937, minhx cxưx Nduôr, kuz tsêr nhoz xar Chiềng Lao, hênhx Mường La, xênhr Sơn La. Hli 4/1962, zơưv môngl uô tuz trok, uô hâux lưv ntơưv Têi Băc.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.