Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ntŏk têl ntơm bơh kal e Kim Liên
 • 17/05/2018 14:43
 • Ntŏk têl ntơm bơh kal e Kim Liên jêng ntŏk răk prăp ndu ndơ, sam bŭt, ăp ntil nau way – nau têl kal e bơh Wa Hồ n’hanh ăp mpôl băl tâm rnăk.
 • Ăp ntŏk têl tâm lơh tâm su kal e Ðiện Biên Phủ
 • 10/05/2018 14:45
 • Ăp ntŏk têl tâm lơh tâm su kal e Ðiện Biên Phủ jêng ntŏk têl kh’lay tâm bri dak, gĕh săk neh, săk yôk, dak dak tâm rnglăp ma nau dơi tâm lơh têh, jêh lơh sŏk lơi bri dak bu nong Việt Nam he nơm yor Prăng pit.
 • Ăp ntŏk têl tô tơm kal e Ðền Hùng
 • 26/04/2018 15:21
 • Ăp ntŏk têl tô tơm kal e Ðền Hùng gĕh: Mpeh Yôk Hùng (yô Tơm) ntŏk aơ dơi bu bư ntŏk kah gĭt ma brah Yôk, ăp Adăch Hùng n’hanh ur kon ndrel ma kô ranh ntĭm leo tâm lơh gĕh: Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng (chor yôk), lăng Hùng Vương, Gâng lŭ buăn, đền Ntu dak, wâl brah kon yhơng Thiên Quang.
 • Kônh viên neh ntu Yôk Dak tâm n’gor Cao Bằng
 • 19/04/2018 13:42
 • Ôi lơ 12/4, ta Gưl rbŭn tâ 204 ta Paris (Prăng), Hội đồng Chăm gai UNESCO lĕ mbơh ngăn ngên sam bŭt nchih kơp tay 13 kông viên neh ntu lam bri dak, tâm nĕ gĕh Kông viên neh ntu Yôk Dak tâm n’gor Cao Bằng.
 • Rbŭn bư brah Bà Triệu
 • 12/04/2018 09:18
 • Ntơm lơ 7 tât lơ 9/4, ta Ntŏk têl nô nau kal e Bri dak lĕ ma nau kh'lay Bà Triệu ta xă Triệu Lộc, n'qual Hậu Lộc (Thanh Hóa) lĕ ndâk tâ Rbŭn kah gĭt 1770 năm nark hit Nô adăch bu nong Triệu Thị Trinh (22/2 năm Mậu Thìn 248 – 22/2 năm Mậu Tuất 2018) n’hanh pơk nau Rbŭn bư brah Bà Triệu.
 • Rbŭn bư brah “Xên lẩu nó” bơh bu nuyh Thái ta Sơn La
 • 05/04/2018 09:40
 • Rbŭn bư brah “Xên lẩu nó” dơi ndâk đah nau way gơi lah uĕh ma jrŏng rnoi, brah dak, brah yôk n’hanh jêng tâ kah gĭt ma n’hâm soan bu jâu (ông Một) lĕ săm nau ji ma ăp bu nuyh n’hanh mpơl ân bu gĭt nau tâm rong tâm rnglăp, tâm kơl bơh bu nuyh bon lan tâm nau rêh.
 • Rbŭn bư brah Dăn du yan srih tăm gơi uĕh (A Za Koonh) bơh bu nong Tà Ôi ta Thừa Thiên-Huế
 • 22/03/2018 16:37
 • Rbŭn bư brah Dăn du yan srih tăm gơi uĕh, moh lah A Za Koonh lah du ntil nau bư brah ntơm kal e, têh ngăn ngên tâm ăp ntil nau bư brah bơh bu nuyh Tà Ôi – Pa Cô, n’qual A Lưới (Thừa Thiên-Huế). Nau rbŭn bư brah aơ dơi ndâk jêng bon lan ngêt sa Têt lơ âm gơi dăn du yan srih tăm mih uĕh siăl uĕh, ndơ tăm gĕh n’sĭt âk, ăp wâl hơm tŏng ndơ sa.
 • Rbŭn pâl kdăt tâm ŭnh bơh bu nuyh Pà Thẻn ta Tuyên Quang
 • 15/03/2018 15:05
 • Bu nuyh Pà Thẻn ta Tuyên Quang way ndâk tâ Rbŭn pâl kdăt ŭnh kal ta ta lơ 16 khay Ngoay lơ âm ăp năm gơi ma kah gĭt ma brah yang lĕ ân r’năk khăn păng du yan tuch tăm uĕh jêng, nau rêh hơm răm, bu nuyh bon lan uĕh lăng săk jăn mô gĕh nau ji nau quet.
 • Rbŭn trŭnh tâm lŏ bơh bu nuyh Tày
 • 01/03/2018 09:37
 • Ta lơ ntơm bôk khay Ngoay năm mhe, bu nuyh Tày pơk tâ Rbŭn trŭnh tâm lŏ gơi dăn du yan tăm gĕh n’sĭt âk ba, ăp bu nuyh dăng n’hâm soan, deh âk kon sau.
 • N’hôm Khui bơh bu nuyh Bru – Vân Kiều
 • 18/01/2018 09:14
 • N’hôm Khui bơh bu nuyh Bru – Vân Kiều lah du ntil n’hôm uh gơi n’kôch, ân bi gĭt nuih n’hâm m’ak, rngot, nau mĭn dơh dăch tâm bon lan, jrŏng rnoi, bri bon.
 • Têt ba mhe bơh bu nuyh Tày
 • 11/01/2018 09:54
 • Tĕng nau way bơh bu nuyh Tày ta Cao Bằng, tâm khay Pham lơ âm, jêng tâ bu nuyh bon lan tâm kơl nau kan ndâk nau bư brah ba mhe.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.