Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Âk nau kan “Răm rhơn Têt Ðộc lập” ta Bon Nau way – Ntŏk bu năch hăn pâl ăp rnoi bu nong Việt Nam
 • 31/08/2018 09:54
 • Ta mông lah gĭt 73 năm Nar Ndâk njêng bri dak lơ 2/9, ntơm lơ 31/8 – 30/9, ta Bon Nau way – Ntŏk bu năch hăn pâl ăp rnoi bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) dơi ndâk ăp ntil nau kan khay 9 đah nau moh “Răm rhơn Têt Ðộc lập”. Nau kh’lay ta nau kan khay 9 aơ lah ntŏk rbŭn “Wâl chơ mpeh yôk prêh n’gor Lạng”, mpơl tay nau tăch rvăt, tâm rgâl drăp ndơ, tâm mâp pâl rlưn, pơk âk nau pâl tâm nau way ta n’gor Lạng Sơn.
 • Gâr neh bơh bu nuyh Cor, Quảng Nam
 • 16/08/2018 14:05
 • Gâr neh lah du ntil drăp dŏng go jŏ ntơm kal e n’hanh lĕ ma nau uĕh dơi bu nuyh Cor ta mpeh Bắc Trà My (Quảng Nam) răk mray n’hanh prăp.
 • Bar mlâm gâr đồng Lô Lô – drăp kh’lay tâm bri dak
 • 26/07/2018 10:29
 • Bar mlâm gâr đồng bơh bu nuyh Lô Lô lah drăp lĕ ma nau kh’lay, lĕ dơi bu kơp lah dăp kh’lay tâm bri dak. Gâr dơi bu nchih nkach đah âk ntil rup tâm ban gĕh: trong soong leo wil gĕh ntŏk chấm, rup bu nuyh nchoh mbăn…
 • Nau kan tanh rui bơh bu nuyh H’rê ta Quảng Ngãi
 • 12/07/2018 09:20
 • Bon Teng, xă Ba Thành, n’qual Ba Tơ lah du ntŏk gĕh bu nuyh H’rê ta Quảng Ngãi răk mray nau kan tanh rui ntơm kăl e. Ntơm bơh deh, bu lĕ saơ mê gŭ tanh, nsrôih gơih tanh jêng du mlâm troi, siăm mbăn săk. Bu nuyh bu ur bon Teng lĕ têh dơi mê ntĭm vâng, bư mau rse brai.
 • Bư brah dăn trôk mih bơh bu nuyh Cor
 • 05/07/2018 14:13
 • Bư brah dăn trôk mih lah du ntil nau bư brah bư mir jan ba jŏ ntơm kal e bơh bu nuyh bon lan Cor ta n’gor Quảng Ngãi n’hanh Quảng Nam.
 • Bu nuyh Chăm Bà La Môn hâk gŭ wâl mhe
 • 28/06/2018 10:20
 • Ðah bu nuyh bon lan bu nong Chăm, wâl jêng huêng ngăt, lah ntŏk rêh ôi mhau, lah ntŏk bư brah kah gĭt ma jrŏng rnoi. Lah ndâk nkra jêh wâl, gơi mpơl ân bu saơ nuih n’hâm mêr ŭch, kah gĭt ma u che jrong rnoi, bu nơm tơm wâl rơm ndơ bư brah gŭ wâl mhe, mpôl băl hăn tât ta wâl păng gơi lah uĕh n’hanh kơp gĕh wâl gŭ mhe.
 • Rbŭn “Nar wer sial” bơh bon lan Dao Thanh Phán
 • 22/06/2018 10:23
 • Rbŭn “Nar wer sial” hôm dơi moh lah “wâl chợ tâm rŏng” Ðồng Văn ta n’qual Bình Liêu (Quảng Ninh). Ăp năm, tât lơ 4 khay 4 lơ âm, bu nuyh Dao tâm ăp bon lan ta ntŏk aơ thloh bơh wâl ntơm ơm ôi jêh rĭ sĭt ta wâl lah măt nar lĕ nhâp mhau bri.
 • Bư brah dăn ân trôk mih bơh bu nong Khơ Mú
 • 14/06/2018 15:08
 • Tĕng nau mĭn tâm nau rêh bơh bu nuyh Khơ Mú lah srih tăm, gơi dăn du yan tăm ăp ntil tơm gĕh n’sĭt âk ndu ndơ, khăn păng way ndâk tâ bư brah dăn ân trôk mih, dăn ân trôk uĕh siăl uĕh gơi tơm tăm hao jêng, gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm; dăn brah yang mât uănh bu nuyh bon lan, mât chiă ăp ntil tơm tăm mô gĕh khĭt kro yor bri duh nar.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.