Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bêl Lùn bơh bu nuyh Chơ Ro
 • 07/12/2017 09:55
 • Ðah nau rêh bu nuyh Chơ Ro, bêl jêng ndơ dŏng kh’lay, mô dơi lah mô gĕh tâm ăp tâ tâm nsông, nar rbŭn… tâm mpôl băl.
 • Nau pâl Dù kê bơh bon lan Khmer
 • 23/11/2017 08:53
 • Dù kê moh lah Lakhôn Bassắc, jêng lah nau pâl mprơ bơh bu nuyh Khmer ta mpeh dak Bassắc (dak Hậu) dơi bu nuyh bon lan ŭch pâl.
 • Nau way bư brah ma huêng bu nuyh khĭt bơh bu nuyh Thái
 • 20/11/2017 13:39
 • Tĕng nau way bu nuyh Thái, kon bu nuyh rêh gĕh bar ntil lah săk jăn n’hanh huêng ngăt. Lah gĕh du nau aơ nau ri bư huêng ngăt du tâm săk jăn nĕ khăn păng way bư brah kuăl huêng sĭt ta săk jăn bu nuyh lĕ khĭt nơm.
 • Bư brah sông piăng mhe bơh bu nuyh Thái
 • 09/11/2017 09:51
 • Tĕng nau way bu nuyh Thái ta Sơn La, gơi gĕh du yan n’sĭt uĕh âk ndu ndơ tăm lah yor gĕh nau mât ân bơh trôk neh, jrŏng rnoi. Yor nĕ, lor ma rek ba, ăp r’năk way bư brah sông piăng mhe (chôm khảu mớ) gơi kah gĭt nuih nhâm ma jrŏng rnoi, trôk neh.
 • Năk ŭnh – huêng tâm wâl bu nuyh Mường
 • 29/09/2017 09:41
 • Tâm wâl bu bơh bu nuyh Mường Hòa Bình, năk ŭnh têh dơi bu nkra tâm trôm wâl n’hanh tâm dâng nhiăr wâl prêh lah du ntŭk gĕh iê mpông p’hak n’hanh dăch ntŭk n’gâng dak.
 • Rbŭn bư brah bri bơh bu nuyh Thái ta Yên Bái
 • 14/09/2017 10:17
 • Ðah bu nuyh Thái, ăp ntŭk gĕh bon, mường lah dơi gĕh ăp bri krŏng, bri mô dơi ân muih kăl. Aơ jêng ntŭk gŭ chiak uĕh, jêng ntŭk gŭ huêng mường, huêng bon.
 • Bư brah “Nkra ntung” bơh bu nong Giáy
 • 07/09/2017 09:55
 • Lah kon se jê way ji kop, băt têh, bu nuyh Giáy ta Lào Cai bư brah “nkra ntung”. Ndu ndơ dŏng bư brah gĕh: Bar mlâm iăr, pêp me nkuăng, mbêt âk mau, banh bỏng, tăp pêp m’hĭng mau, ndrănh sơm…
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.