Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nô hăt janh Phan Thanh Quyết
 • 15/08/2019 15:08
 • Phan Thanh Quyết lah bu nuyh bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Hồng Ðịnh, n’qual Quảng Hòa, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han năm 1970 ntơm bơh 20 năm, bư ka han ta Tiểu đoàn 35 N’gâng Tư lệnh Binh chủng Ðặc công.
 • Nô hăt janh rơih bom Nông Văn Việt
 • 08/08/2019 15:05
 • Nông Văn Việt deh năm 1938, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Phong Châu, n’qual Trùng Khánh, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han khay 4/1962.
 • Nô hăt janh Lý Văn Mưu
 • 31/07/2019 18:28
 • Nô hăt janh Lý Văn Mưu (1934 – 1950) bu nuyh bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Ðộc Lập, n’qual Quảng Yên, n’gor Cao Bằng.
 • Nô hăt janh La Văn Cầu
 • 18/07/2019 14:49
 • Nô hăt janh La Văn Cầu, bu nuyh bu nong Tày, deh năm 1932 ta n’qual Trùng Khánh, n’gor Cao Bằng. Ðah nuih n’hâm dŭt ma ji nuih ma phung pit bri dak, năm 16 năm, La Văn Cầu lĕ bư sam bŭt dăn lăp bư ka han ta Ðại đội 671 (Trung đoàn Cao – Bắc – Lạng), Ðại đoàn 316 (abaơ lah Trung đoàn 174, Sư đoàn 316).
 • Trung tướng Ðàm Văn Ngụy
 • 20/06/2019 14:15
 • Trung tướng Ðàm Văn Ngụy (1927-2015), moh săk pâl lah Văn Chung, bu nong Tày, ntŏk deh ta tă Xuất Tính (abaơ lah xă Minh Khai), n’qual Thạch An, n’gor Cao Bằng.
 • Nô hăt janh Dương Ðức Thùng
 • 13/06/2019 14:48
 • Nô hăt janh Dương Ðức Thùng (deh năm 1954), bu nong Nùng, ntŏk deh ta xă Quốc Toản, n’qual Trà Lĩnh, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han khay 8/1974. Kal e che tă tâm lơh ta mpeh Nam n’hanh ta Tâ tâm lơh Hồ Chí Minh ndâk.
 • Nô hăt janh Bế Văn Thành
 • 06/06/2019 10:02
 • Bế Văn Thành deh năm 1946, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Hồng Quang, n’qual Quảng Hòa, n’gor Cao Bằng.
 • Bế Văn Ðàn
 • 30/05/2019 13:39
 • Nô hăt janh Bế Văn Ðàn , bu nong Tày, deh năm 1931 ta xă Quang Vinh, n’qual Phục Hòa, n’gor Cao Bằng. Khay 1/1949, păng dăn lăp bư ka han, hăn tâm lơh ta âk ntŏk.
 • Bu klô hăt janh Ðinh Văn Mẫu
 • 16/05/2019 13:52
 • Ðinh Văn Mẫu, bu nong Mường, deh năm 1924 ta xă Phúc Khánh, n’qual Yên Lập, n’gor Phú Thọ. Năm 1949, che lăp pah kan ma kăch mạng.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.