Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Rbŭn bư brah “Xên lẩu nó” bơh bu nuyh Thái ta Sơn La
 • 05/04/2018 09:40
 • Rbŭn bư brah “Xên lẩu nó” dơi ndâk đah nau way gơi lah uĕh ma jrŏng rnoi, brah dak, brah yôk n’hanh jêng tâ kah gĭt ma n’hâm soan bu jâu (ông Một) lĕ săm nau ji ma ăp bu nuyh n’hanh mpơl ân bu gĭt nau tâm rong tâm rnglăp, tâm kơl bơh bu nuyh bon lan tâm nau rêh.
 • Rbŭn bư brah Dăn du yan srih tăm gơi uĕh (A Za Koonh) bơh bu nong Tà Ôi ta Thừa Thiên-Huế
 • 22/03/2018 16:37
 • Rbŭn bư brah Dăn du yan srih tăm gơi uĕh, moh lah A Za Koonh lah du ntil nau bư brah ntơm kal e, têh ngăn ngên tâm ăp ntil nau bư brah bơh bu nuyh Tà Ôi – Pa Cô, n’qual A Lưới (Thừa Thiên-Huế). Nau rbŭn bư brah aơ dơi ndâk jêng bon lan ngêt sa Têt lơ âm gơi dăn du yan srih tăm mih uĕh siăl uĕh, ndơ tăm gĕh n’sĭt âk, ăp wâl hơm tŏng ndơ sa.
 • Rbŭn pâl kdăt tâm ŭnh bơh bu nuyh Pà Thẻn ta Tuyên Quang
 • 15/03/2018 15:05
 • Bu nuyh Pà Thẻn ta Tuyên Quang way ndâk tâ Rbŭn pâl kdăt ŭnh kal ta ta lơ 16 khay Ngoay lơ âm ăp năm gơi ma kah gĭt ma brah yang lĕ ân r’năk khăn păng du yan tuch tăm uĕh jêng, nau rêh hơm răm, bu nuyh bon lan uĕh lăng săk jăn mô gĕh nau ji nau quet.
 • Rbŭn trŭnh tâm lŏ bơh bu nuyh Tày
 • 01/03/2018 09:37
 • Ta lơ ntơm bôk khay Ngoay năm mhe, bu nuyh Tày pơk tâ Rbŭn trŭnh tâm lŏ gơi dăn du yan tăm gĕh n’sĭt âk ba, ăp bu nuyh dăng n’hâm soan, deh âk kon sau.
 • N’hôm Khui bơh bu nuyh Bru – Vân Kiều
 • 18/01/2018 09:14
 • N’hôm Khui bơh bu nuyh Bru – Vân Kiều lah du ntil n’hôm uh gơi n’kôch, ân bi gĭt nuih n’hâm m’ak, rngot, nau mĭn dơh dăch tâm bon lan, jrŏng rnoi, bri bon.
 • Têt ba mhe bơh bu nuyh Tày
 • 11/01/2018 09:54
 • Tĕng nau way bơh bu nuyh Tày ta Cao Bằng, tâm khay Pham lơ âm, jêng tâ bu nuyh bon lan tâm kơl nau kan ndâk nau bư brah ba mhe.
 • Chĭng Tha bơh bu nuyh B’râu
 • 21/12/2017 09:45
 • Ðah bu nuyh B’râu ta Kon Tum, chĭng Tha jêng ndơ dŏng kh’lay, way dŏng tur bư brah lah yang tâm ăp nar rbŭn têh tâm ban rbŭn bư brah ntâp rpu, bư brah tuch tăm, bư brah m’ak sa piăng mhe…
 • Bêl Lùn bơh bu nuyh Chơ Ro
 • 07/12/2017 09:55
 • Ðah nau rêh bu nuyh Chơ Ro, bêl jêng ndơ dŏng kh’lay, mô dơi lah mô gĕh tâm ăp tâ tâm nsông, nar rbŭn… tâm mpôl băl.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.