Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Y Jut H’Wing – Bu nuyh gĕh âk nau blau bơh bu nong R’đe
  • 20/12/2018 10:32
  • Y Jut H’Wing deh năm 1888 ta bon Krăm, xă Ea Tiêu, n’qual Krông Ana, n’gor Dak Lak. Hôm e kon se, che lah kon se nti sam bŭt Wâl sam bŭt gưl I Prăng – R’đe Buôn Ma Thuột, jêh rĭ hăn ta Huế nti wâl sam bŭt gưl II. Jêh lôch nti, che dăn sĭt ta wâl sam bŭt Prăng – R’đe gơi ntĭm sam bŭt. Yor blau nau Prăng, Y Jut n’hanh băn nti Y Út, Y Blul joi uănh play sam bŭt La tinh n’hanh nau nchih R’đe gơi njêng play sam bŭt nchih R’đe tât abaơ.
  • Kô ranh ndjôt bôk Ama Jhao
  • 13/12/2018 13:46
  • Ama Jhao moh săk nga ngăn lah Y Yên Ayŭn, deh năm 1840 ta bon Tung, ngai ma bon têh Buôn Ma Thuột abaơ tâm 16 km.
  • Êng nơm siăm ndô bôk bơh bu ur Si La ta Lai Châu
  • 04/10/2018 09:37
  • Ðah bu ur Si La ta Mường Tè (Lai Châu), siăm lah du ntil ndơ dŏng mpơl saơ nau tâm rŏng, nau tâm ŭch lĕ nuih n’hâm bar he ur sai, nau du nuih mô tâm chlat n’hanh nau dơh dăch mê n’hanh ma kon…
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.