Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nô hăt janh Giàng Lao Pà
 • 09/07/2020 19:44
 • Nô hăt janh Giàng Lao Pà, bu nuyh Mông ta xă Sín Hồ Sán (abaơ lah xă Sín Chải, n’qual Si Ma Cai, n’gor Lào Cai) yor ji nuih ma phung ka han Prăng, che dăn lăp bư ka han gơi ndjôt phao panh khĭt ka han bu.
 • Nô hăt janh Mùa A Páo
 • 26/06/2020 14:55
 • Ðại tá, Nô hăt janh Phung kan han tâm lơh Bu nuyh bon lan Mùa A Páo deh năm 1929 ta bon jê Sìn Hồ, n’qual Sìn Hồ, n’gor Lai Châu.
 • Nô hăt janh Hoàng Thế Cao
 • 18/06/2020 10:18
 • Hoàng Thế Cao deh năm 1936, bu nong Tày, ntŭk deh ta xă Ðà Vị, n’qual Na Hang, n’gor Tuyên Quang, lăp bư ka han khay 1 năm 1968.
 • Nô hăt janh Bùi Văn Nê
 • 11/06/2020 15:01
 • Bùi Văn Nê deh năm 1947, bu nong Mường, ntŭk deh ta xă Hưng Thị, n’qual Lạc Thủy, n’gor Hòa Bình, lăp bư ka han khay 9 năm 1965.
 • Mai Ngọc Thoảng – Bu nuyh Hăt janh mbơh hưn nô nau
 • 04/06/2020 10:43
 • Mai Ngọc Thoảng deh năm 1953, bu nong Mường, ntŭk deh ta xă Ngọc Trạo, n’qual Thạch Thành, n’gor Thanh Hóa. Che dơi bu moh jêng “sĭm bôk tơm tâm nau pah kan” ta mặt trận mbơh hưn nô nau ta tâ tâm lơh 81 nar măng ta Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
 • Nô hăt janh Dương Công Sửu
 • 28/05/2020 14:50
 • Dương Công Sửu deh năm 1950, bu nong Tày, ntŭk deh ta xă Bắc Sơn, n’qual Bắc Sơn, n’gor Lạng Sơn, lăp bư ka han khay 7 năm 1967.
 • Nô hăt janh Lò Văn Bường
 • 14/05/2020 10:38
 • Lò Văn Bường, deh năm 1924, bu nong Thái, ntŭk deh ta xă Thanh Cao, n’qual Thường Xuân, n’gor Thanh Hóa, lăp bư ka han khay 8 năm 1948.
 • Nô hăt janh Ðinh Ðức Dừa
 • 07/05/2020 09:21
 • Ðinh Ðức Dừa deh năm 1948, bu nong Mường, ta xă Gia Phù, n’qual Phù Yên, n’gor Sơn La; lăp bư ka han khay 4 năm 1968.
 • Nô hăt janh Lò Văn Hắc
 • 29/04/2020 15:18
 • Nô hăt janh Lò Văn Hắc (Lộc Tài) deh năm 1905, bu nong Thái, ntŭk deh ta xă Mường Chanh, n’qual Mai Sơn, n’gor Sơn La. Ntơm kon se, Lò Văn Hắc lĕ pah kan tĕng N’gâng kan Druh ndăm kơl sŏk bri dak bu pit, n’hanh ma bu nuyh bon lan lơh sŏk lơi bri dak bu pit năm 1945.
 • Nô hăt janh Vàng Lý Tả
 • 23/04/2020 14:30
 • Nô hăt janh Vàng Lý Tả deh năm 1926, bu nong Mông, ntŭk deh ta xă Kim Bon, n’qual Phù Yên, n’gor Sơn La. Năm 1947, nô jă đă ăp r’năk gĕh nau rêh o-ach rong pôn kan bộ n’hanh jêng ntŭk kan ma kăch mạng, bư bu nuyh pah kan mbơh hưn nô nau kh’lay tâm n’qual.
 • Nô hăt janh Hà Văn Ắng
 • 16/04/2020 09:50
 • Nô hăt janh Hà Văn Ắng (Tương Phi) deh năm 1923, bu nong Thái, ntŭk deh ta xă Mường Chanh, n’qual Mai Sơn, n’gor Sơn La. Năm 1945, Hà Văn Ắng n’hanh ma phung kăch mạng Mường Chanh tâm lơh gơi pit lơi neh ntu bri dak bu pit ta xă, jêh rĭ dơi lơh sŏk lơi neh ntu bri dak bu pit ta xă Sơn La.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.