Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nô hăt janh Nguyễn Hồng Quảng
 • 06/02/2020 09:49
 • Wa Nguyễn Hồng Quảng (deh năm 1942), bu nong Mường, deh ta xă Phú Long, n’qual Nho Quan, n’gor Ninh Bình, lăp bư ka han kahy 4/1962.
 • Ka han Săn săk hăt janh Trương Công Man
 • 26/12/2019 10:15
 • Trương Công Man deh năm 1930, bu nong Mường, ntŭk deh ta xă Cẩm Phong, n’qual Cẩm Thủy, n’gor Thanh Hóa, lăp bư ka han năm 1947 lah du huê ka han blau mbơh hưn nô nau tâm lơh tâm su, gĕh nau gĭt mô klach rĭ saơ tâm lơh lĕ n’hâm suan ta Ðại đoàn Ðồng Bằng – pah kan bơh kơi ka han bu.
 • “Bu nuyh janh 5 ntil nau” Vương Văn Chài
 • 19/12/2019 10:10
 • Wa Vương Văn Chài deh năm 1947, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Ða Thông, n’qual Thông Nông, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han khay 6/1968 ta Ðại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Mặt trận Tây Nguyên.
 • Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh Puih San
 • 12/12/2019 14:06
 • Khay 1/1958, che Puih San (săk way moh A Sanh), bu nong Jrai (deh năm 1937) ta bon Nú, xă Ia Krái, n’qual Ia Grái, n’gor Gia Lai du ma r’năk, hao yôk joi kan bộ n’hanh dăn bư ka han du kích xă Ia Krái. Puih San dơi bu jao ntĭm gai ka han du kích, hăn tâm lơh ta ăp ntŏk, panh khĭt âk ka han bu.
 • Nô hăt janh Ðinh Banh
 • 05/12/2019 10:27
 • Ðồng chí Ðinh Banh (1942 – 2015), hôm gĕh săk moh lah Ðinh Vinh, bu nuyh bu nong H’rê, ntŏk deh ta xă Sơn Thượng, n’qual Sơn Hà, n’gor Quảng Ngãi.
 • Nô hăt janh Hồ A Nun
 • 28/11/2019 14:23
 • Nô hăt janh Bu nuyh Bon lan bư Ka han tâm lơh Hồ A Nun, deh năm 1944, ta bon Thượng Ninh, n’qual Phong Ðiền, Thừa Thiêu – Huế (oh du mê bâ đah bu ur hăt janh Bu nuyh Bon lan bư Ka han tâm lơh Hồ Kan Lịch, mon nô hăt janh Bu nuyh Bon lan bư Ka han tâm lơh Hồ Ðức Vai).
 • Nô hăt janh Ðinh Tía
 • 07/11/2019 14:32
 • Ðinh Tía deh năm 1943, bu nuyh bu nong Hrê ta xă Sơn Thành, n’qual Sơn Hà, n’gor Quảng Ngãi. Ðinh Tía dăn lăp bư ka han ta khay 3/1959, jêh dơi lăp bư ka han ta mpôih C309, N’qual đội Sơn Hà.
 • Nô hăt janh Ðinh Kà Kéo
 • 24/10/2019 10:34
 • Ðinh Kà Kéo (hôm dơi bu moh lah Ðinh Văn Méo), bu nuyh H’rê, ta bon Rê, xă Sơn Kỳ, n’qual Sơn Hà, n’gor Quảng Ngãi. Ta năm tâm lơh tâm su đah My, che bư kô ranh xă đội ta n’qual Sơn Hà.
 • Nô hăt janh Hoàng Văn Lượng
 • 10/10/2019 10:14
 • Hoàng Văn Lượng (deh năm 1956) ta mpeh 2A, xă Tân Phú, n’qual Tân Sơn, n’gor Phú Thọ. Khay 4/1974, che nchih sam bŭt dăn lăp bư ka ha n’hanh pah kan ta Binh chủng Ðặc công, che lĕ hăn tâm lơh ta 35 tâ tâm lơh ta ăp ntŏk tâm lơh ta Việt Nam, Thái Lan, Lào, Drôn.
 • Nô hăt janh Trương Hữu Dem
 • 03/10/2019 10:24
 • Wa Trương Hữu Dem deh năm 1931, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Minh Tâm, n'qual Nguyên Bình, n'gor Cao Bằng. Che lăp bư ka han ta khay 1/1954. Ntơm năm 1966, che pah kan, tâm lơh ta trong Hồ Chí Minh.
 • Nô hăt janh Trịnh Trọng Thập
 • 26/09/2019 09:21
 • Wa Trịnh Trọng Thập deh năm 1951, bu nong Nùng, ntŏk deh ta xă Cai Lộ, n’qual Quảng Hòa, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han khay 8/1969.
 • Nô hăt janh Triệu Văn Báo
 • 19/09/2019 09:53
 • Triệu Văn Báo deh năm 1932, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Trí Viễn, n’qual Trùng Khánh, n’gor Cao Bằng. Tât 14 năm, che pah kan mbơh hưn ăp ntil nau kan tâm n’gor, dâng nar n’hanh măng ngo che ndơp nŭm ăp ntil sam bŭt, di ma nau kan.
 • Nô hăt janh Triệu Xuân Tâng
 • 12/09/2019 15:37
 • Triệu Xuân Tâng deh năm 1946, bu nong Nùng, ntŏk deh ta xă Quốc Dân, n’qual Quảng Uyên, n’gor Cao Bằng. Ntơm năm 1967 tât năm 1973, nô pah kan kơl Lào bư ntŏk kan kăch mạng ta n’gor Luông Pha – Bang.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.