Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau kan tanh rui bơh bu nuyh H’rê ta Quảng Ngãi
 • 12/07/2018 09:20
 • Bon Teng, xă Ba Thành, n’qual Ba Tơ lah du ntŏk gĕh bu nuyh H’rê ta Quảng Ngãi răk mray nau kan tanh rui ntơm kăl e. Ntơm bơh deh, bu lĕ saơ mê gŭ tanh, nsrôih gơih tanh jêng du mlâm troi, siăm mbăn săk. Bu nuyh bu ur bon Teng lĕ têh dơi mê ntĭm vâng, bư mau rse brai.
 • Bư brah dăn trôk mih bơh bu nuyh Cor
 • 05/07/2018 14:13
 • Bư brah dăn trôk mih lah du ntil nau bư brah bư mir jan ba jŏ ntơm kal e bơh bu nuyh bon lan Cor ta n’gor Quảng Ngãi n’hanh Quảng Nam.
 • Bu nuyh Chăm Bà La Môn hâk gŭ wâl mhe
 • 28/06/2018 10:20
 • Ðah bu nuyh bon lan bu nong Chăm, wâl jêng huêng ngăt, lah ntŏk rêh ôi mhau, lah ntŏk bư brah kah gĭt ma jrŏng rnoi. Lah ndâk nkra jêh wâl, gơi mpơl ân bu saơ nuih n’hâm mêr ŭch, kah gĭt ma u che jrong rnoi, bu nơm tơm wâl rơm ndơ bư brah gŭ wâl mhe, mpôl băl hăn tât ta wâl păng gơi lah uĕh n’hanh kơp gĕh wâl gŭ mhe.
 • Rbŭn “Nar wer sial” bơh bon lan Dao Thanh Phán
 • 22/06/2018 10:23
 • Rbŭn “Nar wer sial” hôm dơi moh lah “wâl chợ tâm rŏng” Ðồng Văn ta n’qual Bình Liêu (Quảng Ninh). Ăp năm, tât lơ 4 khay 4 lơ âm, bu nuyh Dao tâm ăp bon lan ta ntŏk aơ thloh bơh wâl ntơm ơm ôi jêh rĭ sĭt ta wâl lah măt nar lĕ nhâp mhau bri.
 • Bư brah dăn ân trôk mih bơh bu nong Khơ Mú
 • 14/06/2018 15:08
 • Tĕng nau mĭn tâm nau rêh bơh bu nuyh Khơ Mú lah srih tăm, gơi dăn du yan tăm ăp ntil tơm gĕh n’sĭt âk ndu ndơ, khăn păng way ndâk tâ bư brah dăn ân trôk mih, dăn ân trôk uĕh siăl uĕh gơi tơm tăm hao jêng, gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm; dăn brah yang mât uănh bu nuyh bon lan, mât chiă ăp ntil tơm tăm mô gĕh khĭt kro yor bri duh nar.
 • Rbŭn Ðiện Trường Bà ta Quảng Ngãi
 • 07/06/2018 09:11
 • Ðiện Trường Bà lah ntŏk bon lan ăp bu nong tâm lam n'qual Trà Bồng (Quảng Ngãi) bư brah kah gĭt brah Thiên Y A Na, Tứ vị thánh nương, Thiên hậu Thánh Mẫu, đức Quán Thánh n'hanh ma bar he brah gĕh n'hâm soan ndâk njêng Trấn Quốc Trân Bùi Tá Hán n'hanh quan chiếu vương Mai Ðình Dõng.
 • Têt Ramưwan ntơm kal e bơh bon lan Chăm ta Ninh Thuận
 • 24/05/2018 13:57
 • Ramư wan lah Têt ntơm kal e, gĕh nau kh’lay ngăn ngên tâm du năm bơh bon lan Chăm tĕng chroh Hồi (chroh Bà ni n’hanh Islam) rêh ta 6 xă tâm 4 n’qual tâm lam n’gor Ninh Thuận, dơi ndâk tâm pe nar, ntơm lơ 14 tât lơ 16/5 lơ dương ăp năm. Abaơ bon lan Chăm ta Ninh Thuận tĕng chroh Hồi gĕh tâm 30.000 bu nuyh.
 • Ntŏk têl ntơm bơh kal e Kim Liên
 • 17/05/2018 14:43
 • Ntŏk têl ntơm bơh kal e Kim Liên jêng ntŏk răk prăp ndu ndơ, sam bŭt, ăp ntil nau way – nau têl kal e bơh Wa Hồ n’hanh ăp mpôl băl tâm rnăk.
 • Ăp ntŏk têl tâm lơh tâm su kal e Ðiện Biên Phủ
 • 10/05/2018 14:45
 • Ăp ntŏk têl tâm lơh tâm su kal e Ðiện Biên Phủ jêng ntŏk têl kh’lay tâm bri dak, gĕh săk neh, săk yôk, dak dak tâm rnglăp ma nau dơi tâm lơh têh, jêh lơh sŏk lơi bri dak bu nong Việt Nam he nơm yor Prăng pit.
 • Ăp ntŏk têl tô tơm kal e Ðền Hùng
 • 26/04/2018 15:21
 • Ăp ntŏk têl tô tơm kal e Ðền Hùng gĕh: Mpeh Yôk Hùng (yô Tơm) ntŏk aơ dơi bu bư ntŏk kah gĭt ma brah Yôk, ăp Adăch Hùng n’hanh ur kon ndrel ma kô ranh ntĭm leo tâm lơh gĕh: Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng (chor yôk), lăng Hùng Vương, Gâng lŭ buăn, đền Ntu dak, wâl brah kon yhơng Thiên Quang.
 • Kônh viên neh ntu Yôk Dak tâm n’gor Cao Bằng
 • 19/04/2018 13:42
 • Ôi lơ 12/4, ta Gưl rbŭn tâ 204 ta Paris (Prăng), Hội đồng Chăm gai UNESCO lĕ mbơh ngăn ngên sam bŭt nchih kơp tay 13 kông viên neh ntu lam bri dak, tâm nĕ gĕh Kông viên neh ntu Yôk Dak tâm n’gor Cao Bằng.
 • Rbŭn bư brah Bà Triệu
 • 12/04/2018 09:18
 • Ntơm lơ 7 tât lơ 9/4, ta Ntŏk têl nô nau kal e Bri dak lĕ ma nau kh'lay Bà Triệu ta xă Triệu Lộc, n'qual Hậu Lộc (Thanh Hóa) lĕ ndâk tâ Rbŭn kah gĭt 1770 năm nark hit Nô adăch bu nong Triệu Thị Trinh (22/2 năm Mậu Thìn 248 – 22/2 năm Mậu Tuất 2018) n’hanh pơk nau Rbŭn bư brah Bà Triệu.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.