Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Êng nơm siăm ndô bôk bơh bu ur Si La ta Lai Châu
 • 04/10/2018 09:37
 • Ðah bu ur Si La ta Mường Tè (Lai Châu), siăm lah du ntil ndơ dŏng mpơl saơ nau tâm rŏng, nau tâm ŭch lĕ nuih n’hâm bar he ur sai, nau du nuih mô tâm chlat n’hanh nau dơh dăch mê n’hanh ma kon…
 • Âk nau kan “Răm rhơn Têt Ðộc lập” ta Bon Nau way – Ntŏk bu năch hăn pâl ăp rnoi bu nong Việt Nam
 • 31/08/2018 09:54
 • Ta mông lah gĭt 73 năm Nar Ndâk njêng bri dak lơ 2/9, ntơm lơ 31/8 – 30/9, ta Bon Nau way – Ntŏk bu năch hăn pâl ăp rnoi bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) dơi ndâk ăp ntil nau kan khay 9 đah nau moh “Răm rhơn Têt Ðộc lập”. Nau kh’lay ta nau kan khay 9 aơ lah ntŏk rbŭn “Wâl chơ mpeh yôk prêh n’gor Lạng”, mpơl tay nau tăch rvăt, tâm rgâl drăp ndơ, tâm mâp pâl rlưn, pơk âk nau pâl tâm nau way ta n’gor Lạng Sơn.
 • Gâr neh bơh bu nuyh Cor, Quảng Nam
 • 16/08/2018 14:05
 • Gâr neh lah du ntil drăp dŏng go jŏ ntơm kal e n’hanh lĕ ma nau uĕh dơi bu nuyh Cor ta mpeh Bắc Trà My (Quảng Nam) răk mray n’hanh prăp.
 • Bar mlâm gâr đồng Lô Lô – drăp kh’lay tâm bri dak
 • 26/07/2018 10:29
 • Bar mlâm gâr đồng bơh bu nuyh Lô Lô lah drăp lĕ ma nau kh’lay, lĕ dơi bu kơp lah dăp kh’lay tâm bri dak. Gâr dơi bu nchih nkach đah âk ntil rup tâm ban gĕh: trong soong leo wil gĕh ntŏk chấm, rup bu nuyh nchoh mbăn…
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.