Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nam Long – Kô ruanh bar tâ leo ka han hăn tâm lơh ta mpeh Nam
 • 08/04/2021 13:54
 • Trung tướng Vũ Nam Long mô rĭ dơi bu kuăl Nam Long (1921-1999) săk moh ngăn ngăn lah Ðoàn Văn Ưu, bu nong Tày ta Cao Bằng. Jêh dơi bu ân hăn ta Khêch nti wâl săm bŭt ntĭm tâm lơh Hoàng Phổ, che sĭt pah kan ta Ðội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, ntĭm gai ka han mât njŭn trong ân ma Hồ Chí Minh ntơm bơh ntŭk tâm lơh Tân Trào tât ta Hà Nội ndâk nau Rbŭn Tuyên ngôn Ðộc lập năm 1945.
 • Thượng tướng Ðàm Quang Trung
 • 01/04/2021 14:41
 • Thượng tướng Ðàm Quang Trung săk moh ngăn ngăn lah Ðàm Ngọc Lưu, bu nong Tày, deh năm 1921 ta xóm Nà Nghiềng, xă Sóc Hà, n’qual Hà Quảng, n’gor Cao Bằng.
 • Pe kô ruanh Xứ Lạng
 • 11/03/2021 08:53
 • Ta Ntŭk têl Kăl e Nau way tâm Bri dak Ðình Ngò tâm lam xă Ðức Lý, n’qual Lý Nhân, n’gor Hà Nam. Tâm Ðình gĕh ntŭk bư bư brah kah gĭt ăp kô ruanh jrŏng rnoi Trần.
 • Nô hăt janh Phung ka han Tâm lơh Bu nuyh bon lan Vừ A Dính
 • 04/03/2021 10:15
 • Vừ A Dính bu nuyh Mông, bản Ðề Chia, xă Pú Nhung, n’qual Tuần Giáo, n’gor Lai Châu (abaơ jêng n’gor Ðiện Biên). Vừ A Dính deh n’hanh têh tâm r’năk bu nuyh Mông gĕh nau rŏng ma bri dak n’hanh kăch mạng.
 • Nô hăt janh Y Ni Ksơr
 • 14/01/2021 09:48
 • Ðại ta Y Ni Ksơr gĕh săk moh ngăn ngăn lah Y Klăp Ksơr (1945-1998), bu nuyh Jrai, ntŭk deh ta bon Bông, xă Ea Rmor, n’qual Krông Pa, n’gor Gia Lai. Che pah kan ma kăch mạng ntơm 15 năm.
 • Hồ Thị Ðơm – Bu ur hăt janh tâm ka lang bri yôk têh Trường Sơn
 • 07/01/2021 09:50
 • Deh năm 1094 tâm r’năk tĕng kăch mạng, n’hâm suan druh bơh bu nuyh bu ur Pa Cô hăt janh Hồ Thị Ðơm (hôm dơi bu moh lah Kăn Ðơm ta xă A Ngo, n’qual A Lưới , n’gor Thừa Thiên – Huế) tâm r’nglăp đah 2 tâ tâm lơh tâm su têh đah Prăng n’hanh My.
 • Thạch Thị Thanh – U me Nam bộ dŭt janh tâm lơh
 • 24/12/2020 13:50
 • U Thạch Thị Thanh (Ba Thanh), bu nong Khmer, deh năm 1901 ta ấp Rùm Sóc, xă Châu Ðiền, n’qual Cầu Kè, n’gor Trà Vinh lah du huê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan tâm lơh đah My – Ngụy.
 • Hồ Phòm – bu nuyh hăt janh ka lơ n’gar siăl Cha Lo
 • 10/12/2020 10:10
 • Nô hăt janh Hồ Phòm lah bu nuyh Bru – Vân Kiều, ta bản Hà Vi, xă Dân Hóa, n’qual Minh Hóa, n’gor Quảng Bình. Năm 1954, che lăp bư ka han, dơi bu jao pah kan mât chiă neh ntu bri dak ta mpeh n’har bri Việt Nam – Lào.
 • Nô hăt janh A Tranh
 • 19/11/2020 09:12
 • Nô hăt janh Phung ka han Bu nuyh bon lan tâm lơh A Tranh moh săk ngăn ngăn lah A Niếc, bu nong Xê Dăng, deh năm 1929, ta xă Dak Ui, n’qual Dak Hà, n’gor Kon Tum. Che jêng bu nuyh bu njêng bư bu ka lô T’nú (T’nú jêng săk hăn tâm lơh yor Ðảng moh ma A Tranh) ta nau n’kôch dơi âk bu gĭt “Bri xà nu” bơh nhà văn Nguyễn Trung Thành.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.