Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Trung tướng Ðàm Văn Ngụy
 • 20/06/2019 14:15
 • Trung tướng Ðàm Văn Ngụy (1927-2015), moh săk pâl lah Văn Chung, bu nong Tày, ntŏk deh ta tă Xuất Tính (abaơ lah xă Minh Khai), n’qual Thạch An, n’gor Cao Bằng.
 • Nô hăt janh Dương Ðức Thùng
 • 13/06/2019 14:48
 • Nô hăt janh Dương Ðức Thùng (deh năm 1954), bu nong Nùng, ntŏk deh ta xă Quốc Toản, n’qual Trà Lĩnh, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han khay 8/1974. Kal e che tă tâm lơh ta mpeh Nam n’hanh ta Tâ tâm lơh Hồ Chí Minh ndâk.
 • Nô hăt janh Bế Văn Thành
 • 06/06/2019 10:02
 • Bế Văn Thành deh năm 1946, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Hồng Quang, n’qual Quảng Hòa, n’gor Cao Bằng.
 • Bế Văn Ðàn
 • 30/05/2019 13:39
 • Nô hăt janh Bế Văn Ðàn , bu nong Tày, deh năm 1931 ta xă Quang Vinh, n’qual Phục Hòa, n’gor Cao Bằng. Khay 1/1949, păng dăn lăp bư ka han, hăn tâm lơh ta âk ntŏk.
 • Bu klô hăt janh Ðinh Văn Mẫu
 • 16/05/2019 13:52
 • Ðinh Văn Mẫu, bu nong Mường, deh năm 1924 ta xă Phúc Khánh, n’qual Yên Lập, n’gor Phú Thọ. Năm 1949, che lăp pah kan ma kăch mạng.
 • Bu ur Hăt janh Neáng Nghés
 • 09/05/2019 14:31
 • Neáng Nghés deh lơ 1/1/1942 ta du r’năk bu nuyh Khmar gĕh nau way pah kan ma kăch mạng ta xă Ô Lâm, n’qual Tri Tôn, n’gor An Giang.
 • Nô adăch ka han tâm lơh Ðiểu Cải
 • 18/04/2019 09:24
 • Ðiểu Cải (1948-1969) săk moh nga ngăn lah Ðiểu Văn Cải, dơi bu moh săk pâl lah “Kòn Trô” (kon se ka han gŭ krap tâm lơh), bu nuyh bu nong Chơro, deh năm 1948 ta xă Túc Trưng, n’qual Ðịnh Quán (Ðồng Nai).
 • Siu Pơi nai ntĭm Bu nuyh bon lan
 • 11/04/2019 09:40
 • Siu Pơi deh năm 1928 ta r’năk gĕh mê mbâ Jrai bư mir jêr jŏk ta bon Bôn Chơ Ma, xă Ia Trôk, n’qual Ia Pa, n’gor Gia Lai. Năm 13 năm, Siu Pơi ntŭng du r’năk hăn ta n’qual noi nai ntĭm sam bŭt.
 • Y Tlam Kbuôr - Du njăr săk pah kan ma kăch mạng
 • 28/03/2019 14:22
 • Y Tlam Kbuôr (Nguyễn Sỹ Lâm) lah du huê kan bộ gĕh âk n’hâm soan pah kan ma kăch mạng n’hanh nai dak si bu nuyh R’đe yor Prăng ntĭm nti lôch Wâl sam bŭt Ðại học Y khoa Hà Nội (1955).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.