Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Siu Pơi nai ntĭm Bu nuyh bon lan
 • 11/04/2019 09:40
 • Siu Pơi deh năm 1928 ta r’năk gĕh mê mbâ Jrai bư mir jêr jŏk ta bon Bôn Chơ Ma, xă Ia Trôk, n’qual Ia Pa, n’gor Gia Lai. Năm 13 năm, Siu Pơi ntŭng du r’năk hăn ta n’qual noi nai ntĭm sam bŭt.
 • Y Tlam Kbuôr - Du njăr săk pah kan ma kăch mạng
 • 28/03/2019 14:22
 • Y Tlam Kbuôr (Nguyễn Sỹ Lâm) lah du huê kan bộ gĕh âk n’hâm soan pah kan ma kăch mạng n’hanh nai dak si bu nuyh R’đe yor Prăng ntĭm nti lôch Wâl sam bŭt Ðại học Y khoa Hà Nội (1955).
 • Ksor Ní -Bu nuyh kan bộ lor ma dơi tâm lơh
 • 07/03/2019 15:33
 • Wa Ksor Ní (săk way moh lah Ama H’Nhan), deh năm 1925 ta bôn Thăm, xă Ia Trok, n’qual Ia Pa, n’gor Gia Lai. Che lah du huê kan bộ lor ma dơi tâm lơh (tâm năm 1945).
 • Nô adăch Y Bih Alêô
 • 21/02/2019 10:00
 • Y Bih Alêô deh năm 1901 ta Bon Niêng, xă Ea Nuôl, bon jê Buôn Ma Thuột (abaơ lah bon têh Buôn Ma Thuột). Che lah du huê bu nuyh R’đe gĕh âk nau blau, dơi bu nuyh Prăng nti ta Wâl sam bŭt gưl I Prăng-R’đe.
 • Săm Brăm n’hanh ndơ bư dâk tâm lơh “Dak prăk luy”
 • 14/02/2019 16:05
 • Săm Brăm lah bu nuyh bu nong Chăm H’roi ta bon Suối Ché abaơ ta xă Phước Tân, n’qual Sơn Hòa, n’gor Phú Yên ntơm kal e bư nai dak si, bư bu jâu. Ntơm năm 1935, che ntơm leo bon lan tâm lơh đah Prăng đah du ntil nau kan mhe, mô dơi bu gĭt.
 • Bu ur kô ruanh brah bri Ka Nhỗi
 • 10/01/2019 09:46
 • U Ka Nhỗi hôm dơi bu moh lah Ka Hoài, tô tơm lah bu nuyh Cơ Ho, deh tâm năm 1912 – 1914 ta thôn Ðồng Ðò, xă Ðinh Lạc (abaơ lah xă Tân Nghĩa), n’qual Di Linh, n’gor Lâm Ðồng.
 • Ađăch Ŭnh Ôi Ất
 • 27/12/2018 10:00
 • Ôi Ất lah bu nuyh ndjôt bôk leo tâm lơh jŏ tât 3 năm (1904-1907) bơh bon lan Jrai n’hanh phung R’đe, Bah na ta Cheoreo, An Khê, n’gor Gia Lai. Che dơi bu nuyh Tây Nguyên moh lah Ađăch Ŭnh.
 • Y Jut H’Wing – Bu nuyh gĕh âk nau blau bơh bu nong R’đe
 • 20/12/2018 10:32
 • Y Jut H’Wing deh năm 1888 ta bon Krăm, xă Ea Tiêu, n’qual Krông Ana, n’gor Dak Lak. Hôm e kon se, che lah kon se nti sam bŭt Wâl sam bŭt gưl I Prăng – R’đe Buôn Ma Thuột, jêh rĭ hăn ta Huế nti wâl sam bŭt gưl II. Jêh lôch nti, che dăn sĭt ta wâl sam bŭt Prăng – R’đe gơi ntĭm sam bŭt. Yor blau nau Prăng, Y Jut n’hanh băn nti Y Út, Y Blul joi uănh play sam bŭt La tinh n’hanh nau nchih R’đe gơi njêng play sam bŭt nchih R’đe tât abaơ.
 • Kô ranh ndjôt bôk Ama Jhao
 • 13/12/2018 13:46
 • Ama Jhao moh săk nga ngăn lah Y Yên Ayŭn, deh năm 1840 ta bon Tung, ngai ma bon têh Buôn Ma Thuột abaơ tâm 16 km.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.