Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Bư brah m’ak gĕh ba mhe bơh bon lan Cơ Tu
  • 08/09/2016 10:29
  • Bon lan Cơ Tu ta n’gor Quảng Nam ndâk tâ bư brah m’ak gĕh ba mhe gơi bư brah Trôk n’hanh ăp ntil brah ba bă lĕ ân bu nuyh bon lan mih uĕh sial uĕh, ba tăm âk play n’hanh gĕh nau rêh đăp mpăn.
  • Bư brah dăn gơi bri mih bơh bu nuyh Chăm, Bình Ðịnh
  • 01/09/2016 14:45
  • Lah bri kăl wai jŏ ir, bu nuyh bon lan Chăm H’roi ta Bình Ðịnh lŏ bư brah dăn gơi bri mih. Bu nuyh ranh tâm bon lah bu nuyh ruah lơ bư brah mĭn nau nchra kan gơi rbŭn lĕ bu nuyh tâm bon bư sŏk bư ndrel ndơ bư brah.
<< <  6  7  8  9  10  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.