Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nô hăt janh Ksor Ôi
 • 24/09/2020 16:33
 • Ksor Ôi (Mbő Thế) deh năm 1946 ta du r’năk tâm bon Ji, xă Krông Năng, n’qual Krông Pa, n’gor Gia Lai.
 • Gru Bu nuyh bon lan Y Moan Ênuôl
 • 10/09/2020 10:58
 • Gru Bu nuyh bon lan Y Moan Ênuôl (deh năm 1957 – 2010) săk moh ngăn ngên lah Y Bliêo, bu nong R’đe deh ta r’năk gĕh mê mbő pah kan bư mir jan ba ta bon M’Ðrăk (abaơ lah n’qual M’Ðrăk, n’gor Dak Lak).
 • Nô hăt janh Giàng A Sình
 • 27/08/2020 14:24
 • Giàng A Sình deh năm 1957, bu nong Mông, ta xă Phìn Hồ, n’qual Sìn Hồ, n’gor Lai Châu. Jêh dơi bu kơp Nô hăt janh, păng dôl kan binh nhất, ka han n’gon piăng bư trau ta đại đội, tiểu đoàn 2, ka han tâm n’qual Sìn Hồ, n’gor Lai Châu, Quân khu 2.
 • Nô hăt janh Tòng Văn Chô
 • 13/08/2020 14:35
 • Tòng Văn Chô deh năm 1955, bu nong Thái ta bản Pom Bó, xă Mường Cang, n'qual Than Uyên, n'gor Lai Châu. Lơ 2/9/1976, che lăp mrô bư ka han ta Trung đoàn 254, ka han tâm bon lan ta n'gor Hoàng Liên Sơn (abaơ lah Mpôih ka han Ntĭm gai Nau tâm lơh n'gor Lào Cai, ndâk nkra mpôih ta xă Bản Lầu, Mường Khương (Lào Cai).
 • Nô hăt janh La Văn Tiến
 • 06/08/2020 11:08
 • La Văn Tiến deh năm 1953, bu nong Nùng, ntŭk deh ta xă Chiến Thắng, n’qual Chi Lăng, n’gor Lạng Sơn, lăp bư ka han năm 1972.
 • Nô hăt janh Lý Trung Phẩm
 • 30/07/2020 14:56
 • Lý Trung Phẩm deh năm 1956, bu nong Sán Chỉ, ntŭk deh ta xă Kiên Lao, n’qual Lục Ngạn, n’gor Bắc Giang, lăp bư ka han năm 1978.
 • Nô hăt janh Cà Văn Khum
 • 23/07/2020 11:02
 • Che lah du huê bu nuyh bu nong Thái, deh năm 1942, ntŭk deh ta bản Gióng, xă Chiềng Cơi, thị xã Sơn Lah (abaơ lah bon têh Sơn La), n’gor Sơn La. Lăp bư ka han khay 2 năm 1964, che gĭt nê nê nau kan Ðảng jao gơi kơl kăch mạng ta bri dak mpôl băl, mô klăch nau jêr, nau rganh, mô klach khĭt săk gơi pah kan lôch uĕh nau kan bu ka lơ jao.
 • Nô hăt janh Ðèo Văn Khổ
 • 16/07/2020 10:32
 • Nô hăt janh Ðèo Văn Khổ deh năm 1937, bu nong Thái, ntŭk deh ta xă Chiềng Lao, n’qual Mường La, n’gor Sơn La. Khay 4/1962, che lăp bư ka han, pah kan ta Tây Bắc.
 • Nô hăt janh Giàng Lao Pà
 • 09/07/2020 19:44
 • Nô hăt janh Giàng Lao Pà, bu nuyh Mông ta xă Sín Hồ Sán (abaơ lah xă Sín Chải, n’qual Si Ma Cai, n’gor Lào Cai) yor ji nuih ma phung ka han Prăng, che dăn lăp bư ka han gơi ndjôt phao panh khĭt ka han bu.
 • Nô hăt janh Mùa A Páo
 • 26/06/2020 14:55
 • Ðại tá, Nô hăt janh Phung kan han tâm lơh Bu nuyh bon lan Mùa A Páo deh năm 1929 ta bon jê Sìn Hồ, n’qual Sìn Hồ, n’gor Lai Châu.
 • Nô hăt janh Hoàng Thế Cao
 • 18/06/2020 10:18
 • Hoàng Thế Cao deh năm 1936, bu nong Tày, ntŭk deh ta xă Ðà Vị, n’qual Na Hang, n’gor Tuyên Quang, lăp bư ka han khay 1 năm 1968.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.