Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bu nuyh Bah Nar bư brah nglan - bư brah neh bon
 • 22/06/2017 10:03
 • Khay 3, lah kao Pơ lang blang chăng trôk, bon lan Bah Nar ndâk tay nau bư brah Sơ mă Kơ cham – Rbŭn bư brah nglan (tĕng nau mĭn huy lah bư brah neh bon). Aơ jêng tâ rbŭn bư brah têh ngăn ngên tâm du năm bơh bu nuyn Bah Nar gơi ndâk du năm pah kan bư mir jan ba – tâm nau du nau rbŭn wơt năm mhe.
 • Bư brah kah gĭt bu jâu bơh bu nuyh La Ha
 • 15/06/2017 14:02
 • Bu nuyh La Ha way ndâk tâ rbŭn bư brah kah gĭt bu jâu gơi mpơl ân bu gĭt nuih nhâm mô chuêl, kah gĭt ma bu jâu yor gĕh n’hâm kơl, săm nau ji ma bon lan.
 • Têt yan bri mih bơh bon lan Hà Nhì
 • 08/06/2017 13:45
 • Tĕng nau ngơi bu nuyh Hà Nhì, Têt yan bri mih dơi moh lah “Khu già già”. Bu nuyh Hà Nhì pâk nau rbŭn bư brah aơ dăch lôch yan kai wai, lah tơm ba dôl ma luh kao, mbo tăm lĕ hao ndrêh.
 • Rbŭn bư brah ŭnh bơh bu nuyh Cơ Ho
 • 01/06/2017 10:05
 • Tâm nau way bơh bu nuyh Cơ Ho, ăp brah yang gĕh âk ngăn bơh pĭt tâm nau rêh tâm ban brah ba, brah neh, brah măt nar, brah dak, brah yôk… n’hanh brah ŭnh.
 • Rnơl K’pan bơh bu nuyh R’đe
 • 18/05/2017 14:39
 • Ðah ma bu nuyh R’đe, rnơl K’pan jêng ndơ dŏng, ndơ kh’lay mpơl ân bu gĭt nau krŏng nkuăng, nau bêng gĕh bơh bu nuyh nơm tơm wâl.
 • Bư brah Quá tăng bơh bu klô Dao Khâu
 • 07/04/2017 14:49
 • Quá tăng (mpoh ŭnh) hôm dơi bu moh lah nau bư brah kơp bu nuyh lĕ têh, nau bư brah kh’lay ngăn ngên tâm nau rêh ăp bu klô Dao Khâu, n’gor Lai Châu.
 • Têt Ngã rạ bơh bu nong Co
 • 31/03/2017 10:46
 • Têt Ngã rạ bơh bon lan Co ta n’gor Quảng Ngãi dơi ndâk tâm ăp khay dăch lôch năm, lah ăp ntil tơm tăm lĕ pĕ play.
 • Nau uĕh Bư brah trấn trạch bơh bu nuyh Tày
 • 16/03/2017 10:37
 • Jêh nkra wâl mhe, ăp bu rnăk bu nuyh Tày way ndâk nau Bư brah trấn trạch (gơi ân wâl mhe bư nâp uĕh n’hanh ăp bu nuyh rêh tâm wâl nĕ uĕh lăng, mô rve nau aơ nau ri pah kan uĕh).
 • Bư brah kơp lĕ jêng bu nuyh têh bơh bu nuyh Chăm Bà Ni – Ninh Thuận
 • 10/03/2017 09:48
 • Bư brah kơp lĕ jêng bu nuyh têh dơi bu ndâk bư brah ma ăp phung kon se bu ur ntơm 9 – 15 năm, jêng nau bư brah kh’lay, uĕh tâm nau rêh nuih nhâm bơh bu nuyh Chăm Bà Ni, n’gor Ninh Thuận. Gơi bư brah, bu nơm tơm wâl ndâk n’hanh bư ân uĕh wâl bư brah; bư banh sa kăl Chăm gơi bư brah…
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.