Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nô hăt janh Lò Văn Giá
 • 19/03/2020 10:16
 • Lò Văn Giá lah bu nuyh bu nong Thái, deh năm 1919 ta bản Cọ, xă Chiềng An, bon têh Sơn La (abaơ lah bon têh tơm Sơn La), n’gor Sơn La tâm du r’năk gĕh nau rêh o-ach. Khay 8/1943, chi bộ Wâl ndrung Sơn La mĭn nchră găn thơ luh tâm ndrung ân ma ăp bu nuyh bu krŭng chính trị gơi rơm Pơk nau tâm lơh 1945.
 • Nô hăt janh Hoàng Ðình Hợp
 • 05/03/2020 10:11
 • Hoàng Ðình Hợp deh năm 1930, bu nong Tày, ntŭk deh ta xă Lăng Hiếu, n’qual Trùng Khánh, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han khay 9 năm 1950, khĭt tâm lơh năm 1978.
 • Bu ur hăt janh Nguyễn Thị Út
 • 27/02/2020 14:58
 • Bu ur hăt janh Nguyễn Thị Út (Út Tịch) deh năm 1920 ta xă Tam Ngãi, n’qual Cầu Kè, n’gor Trà Vinh. Yuh mât rong 6 nuyh kon n’hanh bư ka han mât mray bon, pah kan di uĕh nau kan chính trị, kơp lah du huê gĕh nau ngơi dơi ăp bu gĭt ta tâ tâm lơh đah My “Hôm e trôm jâng kho hôm tâm lơh tay”.
 • Nô hăt janh Nguyễn Văn Thương
 • 20/02/2020 10:49
 • Nguyễn Văn Thương (Hai Thương) deh năm 1938 tâm r’năk gĕh nau way rŏng ma kăch mạng ta mpeh neh o-ach Tây Ninh. Tât 10 năm, che dăn bư bu nuyh ndơp drăp ndơ, jêh rĭ lăp pah kan ma kăch mạng.
 • Nô hăt janh Bùi Văn Bịn
 • 13/02/2020 10:18
 • Nô hăt janh Bùi Văn Bịn (săk moh ngăn lah Bùi Văn Thế) deh năm 1949, bu nong Mường, ntŭk deh ta xă Thọ Sơn, n’qual Triệu Sơn, n’gor Thanh Hóa, lăp bư ka han khay 7 năm 1968.
 • Nô hăt janh Nguyễn Hồng Quảng
 • 06/02/2020 09:49
 • Wa Nguyễn Hồng Quảng (deh năm 1942), bu nong Mường, deh ta xă Phú Long, n’qual Nho Quan, n’gor Ninh Bình, lăp bư ka han kahy 4/1962.
 • Ka han Săn săk hăt janh Trương Công Man
 • 26/12/2019 10:15
 • Trương Công Man deh năm 1930, bu nong Mường, ntŭk deh ta xă Cẩm Phong, n’qual Cẩm Thủy, n’gor Thanh Hóa, lăp bư ka han năm 1947 lah du huê ka han blau mbơh hưn nô nau tâm lơh tâm su, gĕh nau gĭt mô klach rĭ saơ tâm lơh lĕ n’hâm suan ta Ðại đoàn Ðồng Bằng – pah kan bơh kơi ka han bu.
 • “Bu nuyh janh 5 ntil nau” Vương Văn Chài
 • 19/12/2019 10:10
 • Wa Vương Văn Chài deh năm 1947, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Ða Thông, n’qual Thông Nông, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han khay 6/1968 ta Ðại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Mặt trận Tây Nguyên.
 • Nô hăt janh Bu nuyh bon lan bư Ka han tâm lơh Puih San
 • 12/12/2019 14:06
 • Khay 1/1958, che Puih San (săk way moh A Sanh), bu nong Jrai (deh năm 1937) ta bon Nú, xă Ia Krái, n’qual Ia Grái, n’gor Gia Lai du ma r’năk, hao yôk joi kan bộ n’hanh dăn bư ka han du kích xă Ia Krái. Puih San dơi bu jao ntĭm gai ka han du kích, hăn tâm lơh ta ăp ntŏk, panh khĭt âk ka han bu.
 • Nô hăt janh Ðinh Banh
 • 05/12/2019 10:27
 • Ðồng chí Ðinh Banh (1942 – 2015), hôm gĕh săk moh lah Ðinh Vinh, bu nuyh bu nong H’rê, ntŏk deh ta xă Sơn Thượng, n’qual Sơn Hà, n’gor Quảng Ngãi.
 • Nô hăt janh Hồ A Nun
 • 28/11/2019 14:23
 • Nô hăt janh Bu nuyh Bon lan bư Ka han tâm lơh Hồ A Nun, deh năm 1944, ta bon Thượng Ninh, n’qual Phong Ðiền, Thừa Thiêu – Huế (oh du mê bâ đah bu ur hăt janh Bu nuyh Bon lan bư Ka han tâm lơh Hồ Kan Lịch, mon nô hăt janh Bu nuyh Bon lan bư Ka han tâm lơh Hồ Ðức Vai).
 • Nô hăt janh Ðinh Tía
 • 07/11/2019 14:32
 • Ðinh Tía deh năm 1943, bu nuyh bu nong Hrê ta xă Sơn Thành, n’qual Sơn Hà, n’gor Quảng Ngãi. Ðinh Tía dăn lăp bư ka han ta khay 3/1959, jêh dơi lăp bư ka han ta mpôih C309, N’qual đội Sơn Hà.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.