Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nô hăt janh Y Ni Ksơr
 • 14/01/2021 09:48
 • Ðại ta Y Ni Ksơr gĕh săk moh ngăn ngăn lah Y Klăp Ksơr (1945-1998), bu nuyh Jrai, ntŭk deh ta bon Bông, xă Ea Rmor, n’qual Krông Pa, n’gor Gia Lai. Che pah kan ma kăch mạng ntơm 15 năm.
 • Hồ Thị Ðơm – Bu ur hăt janh tâm ka lang bri yôk têh Trường Sơn
 • 07/01/2021 09:50
 • Deh năm 1094 tâm r’năk tĕng kăch mạng, n’hâm suan druh bơh bu nuyh bu ur Pa Cô hăt janh Hồ Thị Ðơm (hôm dơi bu moh lah Kăn Ðơm ta xă A Ngo, n’qual A Lưới , n’gor Thừa Thiên – Huế) tâm r’nglăp đah 2 tâ tâm lơh tâm su têh đah Prăng n’hanh My.
 • Thạch Thị Thanh – U me Nam bộ dŭt janh tâm lơh
 • 24/12/2020 13:50
 • U Thạch Thị Thanh (Ba Thanh), bu nong Khmer, deh năm 1901 ta ấp Rùm Sóc, xă Châu Ðiền, n’qual Cầu Kè, n’gor Trà Vinh lah du huê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan tâm lơh đah My – Ngụy.
 • Hồ Phòm – bu nuyh hăt janh ka lơ n’gar siăl Cha Lo
 • 10/12/2020 10:10
 • Nô hăt janh Hồ Phòm lah bu nuyh Bru – Vân Kiều, ta bản Hà Vi, xă Dân Hóa, n’qual Minh Hóa, n’gor Quảng Bình. Năm 1954, che lăp bư ka han, dơi bu jao pah kan mât chiă neh ntu bri dak ta mpeh n’har bri Việt Nam – Lào.
 • Nô hăt janh A Tranh
 • 19/11/2020 09:12
 • Nô hăt janh Phung ka han Bu nuyh bon lan tâm lơh A Tranh moh săk ngăn ngăn lah A Niếc, bu nong Xê Dăng, deh năm 1929, ta xă Dak Ui, n’qual Dak Hà, n’gor Kon Tum. Che jêng bu nuyh bu njêng bư bu ka lô T’nú (T’nú jêng săk hăn tâm lơh yor Ðảng moh ma A Tranh) ta nau n’kôch dơi âk bu gĭt “Bri xà nu” bơh nhà văn Nguyễn Trung Thành.
 • Bu nuyh blau ntĭm k’dŏ Y Brơm
 • 05/11/2020 13:44
 • Y Brơm jêng du huê gru n’hanh bu nuyh ntĭm k’dŏ Việt Nam. Che jêng bu nuyh bu nong Bahna, deh ta bon Dak Hlah, xă Lơ Pang, n’qual Mang Yang, n’gor Gia Lai.
 • Kpăh Tít – Bu nuyh hăt janh ta năm mhe ndăm
 • 29/10/2020 14:13
 • Kpăh Tít (săk hôm dơi bu moh lah Mbő Tai) deh năm 1950, ta xă Ðất Bằng, n’qual Krông Pa, n’gor Gia Lai. Tât 17 năm, Kpăh Tít lĕ pah kan ma kăch mạng, tâm năm 18 năm, nô lăp bư ka han Ðội Trinh sát mât uănh đăp mpăn ka han tâm lơh n’qual Krông Pa.
 • Bu nuyh blau njêng nau nchih rplay sam bŭt kăch mạng Y Ðiêng
 • 08/10/2020 13:54
 • Bu nuyh blau njêng nau nchih rplay sam bŭt Y Ðiêng (săk moh ngăn ngăn lah Y Ðiêng Kpă Hôp), deh năm 1928 ta bon Thung, xă Ðức Bình Ðông, n’qual Sông Hinh, n’gor Phú Yên. Y Ðiêng pah kan ma kăch mạng ntơm 17 năm, dơi lăp Ðảng năm 1949.
 • Nô hăt janh Ksor Ôi
 • 24/09/2020 16:33
 • Ksor Ôi (Mbő Thế) deh năm 1946 ta du r’năk tâm bon Ji, xă Krông Năng, n’qual Krông Pa, n’gor Gia Lai.
 • Gru Bu nuyh bon lan Y Moan Ênuôl
 • 10/09/2020 10:58
 • Gru Bu nuyh bon lan Y Moan Ênuôl (deh năm 1957 – 2010) săk moh ngăn ngên lah Y Bliêo, bu nong R’đe deh ta r’năk gĕh mê mbő pah kan bư mir jan ba ta bon M’Ðrăk (abaơ lah n’qual M’Ðrăk, n’gor Dak Lak).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.