Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bư brah kah gĭt bơh bu nuyh Dao Quần Chẹt
 • 17/08/2017 10:12
 • Ta khay lôch năm, ăp r’năk bu nuyh Dao Quần Chẹt ta n’qual Ba Vì (Hà Nội), way ndâk tâ bư brah lôch năm ta wâl gơi kah gĭt Bàn Vương, jrŏng rnoi, brah yang lĕ ân nau uĕh, mât rong ma r’năk tâm du năm lĕ lăn.
 • Bư brah kuăl huêng bu ur gĕh bŭn bơh bu nong Giáy
 • 03/08/2017 10:21
 • Tĕng nau way mĭn tâm nau rêh bu nuyh Giáy, nau gĕh bŭn n’hanh deh kon bơh du huê bu ur tâm rnglăp ndrem n’đơn n’kôch nau gĕh trôk neh. Ka lơ trôk gĕh du vươn kao têh đah ăp ntil tơm kao, ăp tơm kao prêh đêh êng êng, mô gĕh mau tâm kơt, lah du mlâm kao nĕ kơp jêng du huê huyêng bu nuyh kon se.
 • Bư brah Kỳ yên bơh bu nuyh Ngái
 • 28/07/2017 09:35
 • Bư brah Kỳ yên (bư brah dăn nau đăp mpăn) way dơi bu nuy Ngái ndâk ta yan bôk năm mhe, gơi đăn ân lih siăl uĕh, ăp ntil tơm tăm jêng uĕh, ăp r’năk ăp bu nuyh gĕh nau đăp mpăn.
 • Rbŭn bư brah sa kốm bơh bu nuyh Ba Na
 • 20/07/2017 10:16
 • Tât khay 11 lơ dương, lah ăp kao ba lĕ kŭnh tâm ndrênh lŏ, bu nuyh Ba Na ruah ăp kao ba săk uĕh, ndjôt sĭt tât ta wâl gơi rơm rbŭn bư brah kốm mhe.
 • Bư brah kơp bu nuyh hŏ lĕ têh bơh bu nuyh R’đê
 • 13/07/2017 10:26
 • Tâm du djăr săk rêh bơh bu nuyh R’đê, bu nuyh bu klô dơi bu ndâk nau way kh’lay Bư brah lĕ têh gĭt nau rĭ nau aơ mô rĭ Bư brah kơp bu nuyh hŏ lĕ têh. Aơ jêng nau bư brah kơp bu nuyh bu klô hŏ lĕ têh, dơi ăp bu nuyh bon lan kơp, gơi ndâk njêng r’năk mhe, bư mbâ, bư sai, bư tơm nau rêh păng nơm…
 • Bu nuyh Bah Nar bư brah nglan - bư brah neh bon
 • 22/06/2017 10:03
 • Khay 3, lah kao Pơ lang blang chăng trôk, bon lan Bah Nar ndâk tay nau bư brah Sơ mă Kơ cham – Rbŭn bư brah nglan (tĕng nau mĭn huy lah bư brah neh bon). Aơ jêng tâ rbŭn bư brah têh ngăn ngên tâm du năm bơh bu nuyn Bah Nar gơi ndâk du năm pah kan bư mir jan ba – tâm nau du nau rbŭn wơt năm mhe.
 • Bư brah kah gĭt bu jâu bơh bu nuyh La Ha
 • 15/06/2017 14:02
 • Bu nuyh La Ha way ndâk tâ rbŭn bư brah kah gĭt bu jâu gơi mpơl ân bu gĭt nuih nhâm mô chuêl, kah gĭt ma bu jâu yor gĕh n’hâm kơl, săm nau ji ma bon lan.
 • Têt yan bri mih bơh bon lan Hà Nhì
 • 08/06/2017 13:45
 • Tĕng nau ngơi bu nuyh Hà Nhì, Têt yan bri mih dơi moh lah “Khu già già”. Bu nuyh Hà Nhì pâk nau rbŭn bư brah aơ dăch lôch yan kai wai, lah tơm ba dôl ma luh kao, mbo tăm lĕ hao ndrêh.
 • Rbŭn bư brah ŭnh bơh bu nuyh Cơ Ho
 • 01/06/2017 10:05
 • Tâm nau way bơh bu nuyh Cơ Ho, ăp brah yang gĕh âk ngăn bơh pĭt tâm nau rêh tâm ban brah ba, brah neh, brah măt nar, brah dak, brah yôk… n’hanh brah ŭnh.
 • Rnơl K’pan bơh bu nuyh R’đe
 • 18/05/2017 14:39
 • Ðah ma bu nuyh R’đe, rnơl K’pan jêng ndơ dŏng, ndơ kh’lay mpơl ân bu gĭt nau krŏng nkuăng, nau bêng gĕh bơh bu nuyh nơm tơm wâl.
<< <  1  2  3  4  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.