Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bư brah hao wâl mhe bơh bu nuyh Mạ
 • 25/11/2021 10:01
 • Gơi ndâk nkra gĕh du wâl klơ lah dơi gĕh n'hâm suan tâm kơl, du nuih pah kan tĕng nau kan bơh ăp bu nuyh tâm r'năk, tâm jrŏng rnoi n'hanh bu nuyh bon lan tâm bon bu nuyh Mạ. Lah ăp tâ ndâk nkra wâl klơ, nau hao gŭ wâl mhe jêng du ntil nau kh'lay. Bu nuyh Mạ bư brah lah yang ma wâl lor ma hao wâl mhe.
 • Bư brah dăn gĕh nau uĕh lăng săk jăn bơh bu nuyh Bu Nong, Mạ, R'đe
 • 11/11/2021 09:55
 • Bư brah dăn gĕh nau uĕh lăng săk jăn bơh bu nuyh Bu Nong, Mạ, R'đe mô gĕh tâm kơt khă nĕ lah gĕh du ntil nau kan tâm ban, nau lah uĕh n'hanh dăn brah yang mât ăp bu nuyh gĕh nau uĕh lăng săk jăn, bu nuyh ranh rêh jŏ. Nau bư brah aơ dơi bu bư brah ta r'năk sa mô rĭ ndâk bư tâm bon lan; dơi ndâk kan âk rlau đah nô nau bư brah bă bă.
 • Bư brah m'ak gĕh n'sĭt ndơ tăm bơh bu nuyh Bu Nong
 • 04/11/2021 15:17
 • Bư brah m'ak gĕh n'sĭt ndơ tăm dơi bu ndâk kan ta yăn kăl wai, jêh bu nuyh tâm bon pĕ ăp ntil tơm tăm. Aơ jêng khay dăch dŭt năm nĕ dơi khăn păng kơp jêng rbŭn têt bơh bu nuyh Bu Nong.
 • Bư brah tâm r'nglăp oh nô bơh bu nuyh Bu Nong, Mạ, R'đe
 • 27/10/2021 14:52
 • Bu nuyh Bu Nong, Mạ, R'đe tâm lam n'gor Dak Nong hôm mât mray nau bư brah tâm r'nglăp oh nô, tâm r'nglăp bon lan. Bư brah tâm r'nglăp dơi bu ndâk kan tĕng bu nuyh tâm bon (buôn), êng bon (buôn), êng bu nong tâm r'nglăp oh nô mô rĭ đah bon (buôn) aơ ma bon êng.
 • Rbŭn bư brah tŭp mih rah bơh bu nuyh Bu Nong
 • 14/10/2021 14:29
 • Tĕng nau way bơh bu nuyh Bu Nong, mih rah jêng lah mih tŭp dak khih nĕ khăn păng way ndâk nau rbŭn bư brah gơi bư bah nau khih, dăn Brah mih njŭn ma bon lan nau uĕh lăng tâm r'nglăp đah nau rêh jêng...
 • Y Thuyên Ksơr
 • 30/09/2021 16:36
 • Y Thuyên Ksơr hôm gĕh săk moh lah Ksơr Yroa, deh năm 1945, bu nuyh Bu Nong, ntŭk deh ta bon M'nang Dơng, xă Yang Mao, n'qual Krông Bông, n'gor Dak Lak. mô hŏ tât 16 năm, che lĕ pah kan ma kăch mạng. Ntơm bơh N'gor đội Dak Lak, che dơi bu dăp pah kan ta Ban An ninh B5, jêh rĭ An ninh H9 (Krông Bông)...
 • Nô hăt janh Ðổng Dậu
 • 23/09/2021 10:46
 • Ðổng Dậu (moh săk ngăn ngăn lah Thắng" deh năm 1927, bu nong Chăm, ntŭk deh ta xă Phước Thái, n'qual An Phước, n'gor Bình Thuận. Lah phung Prăng lơh ta Nam Trung Bộ, bu nhŭp Ðổng Dậu bư ka han mât thôn, khă nĕ păng way mâp âk kan bộ kăch mạng n'hanh gĭt nô nau mô uĕh. Ntơm bơh nĕ păng pah kan tâm ka lang ka han bu, âk tâ pah kan n'hanh kăch mạng njŭn săm bŭt ntĭm ndâk nau tâm lơh.
 • Bắc Bộ phủ - nau têl uĕh bơh nau janh tâm lơh kách mạng
 • 05/09/2021 14:36
 • Bắc Bộ phủ lah du rplay wâl bar tâng ta mrô 12 trong Ngô Quyền, Hà Nội. Ta Kách mạng khay Pham, nar Hà Nội lĕ r'ngôch dâk tâm lơh (19/8/1945), phung ka han Việt Minh n'hanh ma Bu nuyh bon lan Hà Nội lĕ tât lơh n'hanh pit sŏk wâl aơ.
 • Nô hăt janh A Dừa
 • 26/08/2021 14:32
 • Nô hăt janh A Dừa deh năm 1936, bu nong X'tiêng, ntŭk deh ta xă Dak Nong, n'qual Ngọc Hồi, n'gor Kon Tum.
 • Nô hăt janh Lỷ A Coỏng
 • 19/08/2021 11:01
 • Lỷ A Coỏng (1923 - 1999), moh lah Lý Vĩnh Phớc, bu nuyh Dao, ntŭk deh ta xă Thanh Y, n'qual Ðầm Hà, n'gor Quảng Ninh. Che lăp pah kan bư du kích ta ăp bản mpeh yôk Nà Pá n'hanh Thanh Y.
 • Nô hăt janh Rơ Ô Cheo
 • 11/08/2021 16:06
 • Rơ Ô Cheo deh năm 1952, bu nong Jrai, ta bon Chư Jú, xă ntŭk kăch mạng Ia Rsai, tâm n'qual H2, n'gor Dak Lak (abaơ lah xă Ia Rsai, n'qual Krông Pa, n'gor Gia Lai).
 • Nô hăt janh Siu Blêh
 • 04/08/2021 10:55
 • Siu Blêh deh năm 1944, bu nuyh bu nong Jrai, ntŭk deh ta xă Ia Lang, n'qual Ðức Cơ (Gia Lai), pah kan ma kăch mạng năm 1963.
 • Nô hăt janh Alăng Bin
 • 29/07/2021 10:24
 • Alăng Bin deh năm 1931, bu nuyh bu nong Stiêng, ntŭk deh ta n’qual Giằng, abaơ lah n’qual Nam Giang, n’gor Quảng Nam. Ntơm năm 1954 – 1960, Alăng Bin bư ka han mbơh hưn nô nau đah Trung ương n’hanh Khu 5.
 • Nô hăt janh K’Kíu - bu nuyh kon gĕh âk nau uĕh blau bơh bu nong K’Ho
 • 07/07/2021 15:21
 • K’Kíu deh năm 4907, ta bon Kòn Tẻ Srê, xă Lộc Thành, n’qual Bảo Lâm, n’gor Lâm Ðồng. Tât 15 năm, phung Prăng nhŭp K’Kíu bư dĭk. Năm 17, K’Kíu jă ăp bu nuyh K’Ho, Mạ n’gang nau nhŭp bu nuyh bon lan bư dĭk, n’gang nhŭp bu nuyh bon lan bư ka han, mô hôm ŭch pah kan ma Prăng.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.