Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nô hăt janh Ðinh Tía
 • 07/11/2019 14:32
 • Ðinh Tía deh năm 1943, bu nuyh bu nong Hrê ta xă Sơn Thành, n’qual Sơn Hà, n’gor Quảng Ngãi. Ðinh Tía dăn lăp bư ka han ta khay 3/1959, jêh dơi lăp bư ka han ta mpôih C309, N’qual đội Sơn Hà.
 • Nô hăt janh Ðinh Kà Kéo
 • 24/10/2019 10:34
 • Ðinh Kà Kéo (hôm dơi bu moh lah Ðinh Văn Méo), bu nuyh H’rê, ta bon Rê, xă Sơn Kỳ, n’qual Sơn Hà, n’gor Quảng Ngãi. Ta năm tâm lơh tâm su đah My, che bư kô ranh xă đội ta n’qual Sơn Hà.
 • Nô hăt janh Hoàng Văn Lượng
 • 10/10/2019 10:14
 • Hoàng Văn Lượng (deh năm 1956) ta mpeh 2A, xă Tân Phú, n’qual Tân Sơn, n’gor Phú Thọ. Khay 4/1974, che nchih sam bŭt dăn lăp bư ka ha n’hanh pah kan ta Binh chủng Ðặc công, che lĕ hăn tâm lơh ta 35 tâ tâm lơh ta ăp ntŏk tâm lơh ta Việt Nam, Thái Lan, Lào, Drôn.
 • Nô hăt janh Trương Hữu Dem
 • 03/10/2019 10:24
 • Wa Trương Hữu Dem deh năm 1931, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Minh Tâm, n'qual Nguyên Bình, n'gor Cao Bằng. Che lăp bư ka han ta khay 1/1954. Ntơm năm 1966, che pah kan, tâm lơh ta trong Hồ Chí Minh.
 • Nô hăt janh Trịnh Trọng Thập
 • 26/09/2019 09:21
 • Wa Trịnh Trọng Thập deh năm 1951, bu nong Nùng, ntŏk deh ta xă Cai Lộ, n’qual Quảng Hòa, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han khay 8/1969.
 • Nô hăt janh Triệu Văn Báo
 • 19/09/2019 09:53
 • Triệu Văn Báo deh năm 1932, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Trí Viễn, n’qual Trùng Khánh, n’gor Cao Bằng. Tât 14 năm, che pah kan mbơh hưn ăp ntil nau kan tâm n’gor, dâng nar n’hanh măng ngo che ndơp nŭm ăp ntil sam bŭt, di ma nau kan.
 • Nô hăt janh Triệu Xuân Tâng
 • 12/09/2019 15:37
 • Triệu Xuân Tâng deh năm 1946, bu nong Nùng, ntŏk deh ta xă Quốc Dân, n’qual Quảng Uyên, n’gor Cao Bằng. Ntơm năm 1967 tât năm 1973, nô pah kan kơl Lào bư ntŏk kan kăch mạng ta n’gor Luông Pha – Bang.
 • Nô hăt janh Phan Thanh Quyết
 • 15/08/2019 15:08
 • Phan Thanh Quyết lah bu nuyh bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Hồng Ðịnh, n’qual Quảng Hòa, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han năm 1970 ntơm bơh 20 năm, bư ka han ta Tiểu đoàn 35 N’gâng Tư lệnh Binh chủng Ðặc công.
 • Nô hăt janh rơih bom Nông Văn Việt
 • 08/08/2019 15:05
 • Nông Văn Việt deh năm 1938, bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Phong Châu, n’qual Trùng Khánh, n’gor Cao Bằng, lăp bư ka han khay 4/1962.
 • Nô hăt janh Lý Văn Mưu
 • 31/07/2019 18:28
 • Nô hăt janh Lý Văn Mưu (1934 – 1950) bu nuyh bu nong Tày, ntŏk deh ta xă Ðộc Lập, n’qual Quảng Yên, n’gor Cao Bằng.
 • Nô hăt janh La Văn Cầu
 • 18/07/2019 14:49
 • Nô hăt janh La Văn Cầu, bu nuyh bu nong Tày, deh năm 1932 ta n’qual Trùng Khánh, n’gor Cao Bằng. Ðah nuih n’hâm dŭt ma ji nuih ma phung pit bri dak, năm 16 năm, La Văn Cầu lĕ bư sam bŭt dăn lăp bư ka han ta Ðại đội 671 (Trung đoàn Cao – Bắc – Lạng), Ðại đoàn 316 (abaơ lah Trung đoàn 174, Sư đoàn 316).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.